Slachthuislaan wordt sluitstuk Singel

ER KOMEN BREDERE FIETSPADEN, PARKEERPLAATS EN MEER GROEN

Een profielschets van de toekomstige Slachthuislaan. Er komen twee rijstroken in beide richtingen, gescheiden door een groene middenberm. Daarnaast komen er brede fietspaden aan weerszijden, gescheiden van de rijbaan door parkeerplaatsen of een groene strook.
Stad Antwerpen Een profielschets van de toekomstige Slachthuislaan. Er komen twee rijstroken in beide richtingen, gescheiden door een groene middenberm. Daarnaast komen er brede fietspaden aan weerszijden, gescheiden van de rijbaan door parkeerplaatsen of een groene strook.
De stad begint in 2017 aan het sluitstuk van de Singel in Antwerpen-Noord. De Slachthuislaan wordt van gevel tot gevel heraangelegd. Met 2x2 rijstroken zal de flessenhals in de huidige bocht naar de IJzerlaan tot het verleden behoren. Auto's zullen 70 in plaats van 50 kilometer per uur mogen rijden. Verder komen er brede fietspaden.

Zoveel mogelijk noord-zuidverkeer uit de stad houden en langs een volledig hertekende Singel sturen: daar is het schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) om te doen. "Dan kunnen we veel meer auto's uit de wijken houden." Daarom is de Slachthuislaan ook zo cruciaal. Het is al decennialang een ongelukkig aanhangsel van de Noordersingel. Daardoor kun je niet vlot van het kruispunt Noorderlaan-IJzerlaan naar Schijnpoort rijden. Maar dat gaat dus veranderen.


Kennis: "De heraanleg zit in één pakket met de vernieuwing van de IJzerlaan en de Noordersingel. In elke richting krijgt de Slachthuislaan twee rijstroken en fietspaden die door een parkeerstraat met bomen of een groenstrook afgescheiden worden van de rijweg. Verder komt er een groene middenberm en vernieuwen we de verlichting. We leggen het ontwerp komend voorjaar aan de buurt voor."

De Slachthuislaan is vandaag een pijnpunt voor het verkeer dat van Schijnpoort wil doorrijden naar de IJzerlaan.
Stad Antwerpen De Slachthuislaan is vandaag een pijnpunt voor het verkeer dat van Schijnpoort wil doorrijden naar de IJzerlaan.

70 kilometer per uur

Opmerkelijk is het optrekken van de toegelaten snelheid tot 70 kilometer per uur. Kennis: "Logisch, want dat mag je ook rijden op de rest van de Singel. Het probleem van de bocht richting IJzerlaan lossen we op: die bocht wordt flauwer en gaat in elke richting van één naar twee rijstroken. We zijn ook zuinig met doorsteekplaatsen op de Slachthuislaan. Ter hoogte van de Kalverstraat komen er verkeerslichten. En we willen op termijn de kades van het Lobroekdok (dat parallel loopt met de Slachthuislaan, red.) inrichten als openbaar domein."


Fietsers die van of naar de ook al geplande fietsbrug over de IJzerlaan moeten, zullen ter hoogte van de Samberstraat de Slachthuislaan kunnen dwarsen. Gelijkgronds, maar volgens de stad wel op een perfect veilige manier. De Samberstraat krijgt trouwens het statuut van fietsstraat. Van daaruit kunnen fietsers via de wijk Dam en de Lange Dijkstraat - die ook al fietsstraat wordt - comfortabel naar het stadscentrum.

Fietsbrug Schijnpoort

Ook al in 2017 wil de stad, samen met de BAM, starten met een veilige voetgangers- en fietsverbinding tussen Spoor Oost en het Sportpaleis. Over de Schijnpoortweg komt een brug die moet 'landen' op het nieuwe stadsplein bovenop de Ring, naast het Sportpaleis. Dat stadsplein komt er uiteraard pas als de Oosterweelverbinding wordt aangelegd en het viaduct aan het Sportpaleis verdwijnt. Kennis: "Fietsers die vanaf de Slachthuislaan de Singel blijven volgen, steken de Schijnpoortweg gelijkgronds over."


De werken aan de Slachthuislaan - prijskaartje circa 6 miljoen euro - zijn volledig voor rekening van de stad. Voor de fietsbrug tussen Spoor Oost en het Sportpaleis draaien de BAM en de stad op. Daar gaat het om 20 miljoen euro.