Sirenes loeien donderdag

Morgen, op donderdag 5 oktober, worden in Antwerpen en omgeving tussen 11.45 en 13.15 uur de elektronische alarmsirenes, opgesteld in risicozones rond nucleaire en Seveso-bedrijven, getest. De elektronische sirenes die door Binnenlandse Zaken worden opgesteld in welbepaalde risicozones rond nucleaire centra en Seveso-bedrijven worden dagelijks op hun gebruiksklaarheid getest. Dat gebeurt door middel van stille testen. Ze zijn niet hoorbaar voor de bevolking. Elke eerste donderdag van de eerste maand van ieder trimester worden er ook luide testen uitgevoerd, die meer vertellen over de hoorbaarheid van de signalen. (NBA)