Sint-Godelieve verandert naam in avAnt

Het provinciaal instituut Sint-Godelieve gaat met een nieuwe naam het schooljaar in en heet nu avAnt. Honderden leerlingen starten vandaag het schooljaar in een van de 3 campussen van avAnt. De gebouwen aan het Rivierenhof in Deurne, de Brialmontlei en de Jacob Jordaensstraat in Antwerpen zijn dezelfde gebleven, maar er prijkt met avAnt wel een nieuwe naam op de gevel.


Inga Verhaert, gedeputeerde bevoegd voor onderwijs licht de naamswijziging toe: "De school wil een nog sterker merk worden en een duidelijker imago en profiel uitbouwen. Dat van een vlotte school in beweging. Daarom hebben we voor een nieuwe naam gekozen. Eentje die de geest van de school beter weerspiegelt." Bij een nieuwe naam hoort ook een nieuw, fris uniform. Het bekende donkerblauwe uniform kreeg een moderne make-over.


avAnt is op veel vlakken vernieuwend. De school testte als eerste de maximumfactuur uit in alle graden. Het onderwijs is hier ook al langer toegespitst op competenties, eerder dan op labels en etiketten. Iets wat nu in alle scholen van het provinciaal onderwijs Antwerpen wordt doorgevoerd.


Inga Verhaert: "De laatste dagen is al veel inkt gevloeid over onderwijs en hervormingen die er op stapel staan. Bij het provinciaal onderwijs kiezen wij ervoor niet te veel te práten over veranderingen maar er vooral wérk van te maken. En dus beginnen we vanaf dit schooljaar de schotten weg te halen tussen ASO, TSO en BSO. Voortaan duiden we opleidingen aan met hun einddoel. Het zijn ofwel doorstroomrichtingen ofwel arbeidsmarktgerichte. Of beide. Zo ken je op voorhand je toekomstperspectieven." (SCA)