Schijnpoort moet hub voor openbaar vervoer worden

Schijnpoort moet op middellange termijn een belangrijk verkeersknooppunt worden voor trein, tram en bus. "Zowel een nieuw bus- als een extra treinstation aan Schijnpoort zullen de komende jaren kunnen bijdragen aan een modal split", zo meent schepen van Mobiliteit Koen Kennis. Die modal split, afgesproken in het Toekomstverbond van politiek en actiegroepen, bepaalt dat tegen 2030 de verdeling tussen personenvervoer in evenwicht moet zijn met andere vormen van vervoer. Het openbaar vervoer, en dus ook de trein, speelt daarin een cruciale rol. Schijnpoort is een locatie die kan worden omgebouwd tot een knooppunt van openbaar vervoer. Er is in elk geval nog plaats voor een extra busstation en extra treinsporen. (DILA)