Schauvliege steunt onthardingsplan Gruunrant

250.000 euro om 125 plekken weer groen te maken

Met een budget van 250.000 euro verleent minister van Leefmilieu en Ruimtelijke ordening Joke Schauvliege haar steun aan GruunRant. Die burgerbeweging ijvert voor de ontharding van verbindingsstukken tussen groengebieden tussen 8 dorpskernen in de Noordrand rond Antwerpen.
Pol Lermytte bij het Muggenpad aan de Schotensesteenweg in Deurne. “Deze fietsweg kan perfect onthard worden”
Laenen Pol Lermytte bij het Muggenpad aan de Schotensesteenweg in Deurne. “Deze fietsweg kan perfect onthard worden”
Pol Lermytte
Laenen Pol Lermytte

GruunRant is de naam van een nieuwe burgerbeweging in de Antwerpse stadsrand waarbij 30 verenigingen betrokken zijn. Daarnaast is het ook de verzamelnaam voor de resterende stukken groen tussen de dorpskernen van Ekeren, Merksem, Brasschaat, Schoten, Schilde, Deurne, Wijnegem en Wommelgem.

Uit de 300 onthardingsprojecten die werden ingediend bij minister Schauvliege, kwam ‘GruunRant Onthardt’ als tweede beste uit de bus. Enkel de 30 best uitgewerkte en onderbouwde projecten kregen subsidies. De burgerbeweging GruunRant kreeg 250.000 euro toegekend.

“Ontharding is eigenlijk de Betonstop 2.0", zegt Pol Lermytte, coördinator van GruunRant. “Ontharding gaat immers een stap verder dan stoppen met het verharden van het landschap. De klimaatverandering zal op relatief korte termijn gaan zorgen voor extremere neerslagperiodes. In het erg dicht bebouwde Vlaanderen met zijn uitgebreide wegennet kan overtollig water niet vlot in de bodem sijpelen, met overstromingen tot gevolg. We moeten dus niet enkel stoppen met meer oppervlakte te betonneren, maar eigenlijk een omgekeerde beweging maken”.

500 voetbalvelden

GruunRant gaat met het beloofde geld gemeentebesturen en eigenaars ondersteunen om verharding weg te nemen en versnipperde stukken groen terug met elkaar te verbinden. Zo ontstaan er ook voor fietsers en voetgangers interessante groene routes. Het samenwerkingsverband berekende dat op 125 strategisch gelegen plekjes of gebieden 250 ha onthard kan worden via het wegnemen van verharding of harde bestemmingen. Dat is alvast de oppervlakte van 500 voetbalvelden.

“Ontharding kan soms ook door gewestplannen aan te passen aan de huidige situatie”, zegt Pol.

“Zo willen we overbodige woonuitbreidingsgebieden omzetten naar zachte, groene bestemming. De bossen rond het Kasteel Ertbrugge tussen Deurne en Wijnegem gingen ooit verkaveld worden, maar die plannen zijn bijgesteld. Met een omzetting naar ‘bosgebied’ is dit stuk ook in de toekomst beschermd”. Een ander voorbeeld vindt Pol in Schilde. “Daar was veel herrie over de Zetten, een dertig hectare grote groene zone aan de Wijngemsesteenweg dat een adellijke familie wilde verkavelen. Het huidige gemeentebestuur ziet die plannen tot ‘woongebied’ niet zitten. Wij zullen voorstellen om dat tot ‘bosgebied’ te maken”.

Het project ‘GruunRant Onthardt’ loopt drie jaar. “Het eerste wat we gaan doen is burgers en eigenaars raadplegen en met gemeentes praten en luisteren naar hun voorstellen omtrent ontharding op hun grondgebied”, zegt Lermytte. “We moeten op zoek gaan naar partners, sponsors. Het eerste jaar zal er vooral veel gepraat worden, want we moeten ook op zoek naar partners en sponsors. Maar vanaf 2020 en 2021 zal 60 procent van deze 250.000 euro wel al effectief gebruikt worden voor onthardingen op het terrein. Bedoeling is dat de eerste concrete projecten een onthardingsgolf in gang zetten”.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.