Rechter beslist volgende week over kastanjes Charlottalei

De kortgedingechter beslist volgende dinsdag over het lot van de 54 kastanjebomen van de Charlottalei. De stad wil die kappen voor een geplande heraanleg, maar de buurtbewoners willen de grote bomen redden.

"Waarom stappen jullie nu naar het kortgeding", vroeg de voorzitter zich af. "De aanleg van de Charlottalei is niet nieuw. Dat de bomen zouden verdwijnen, is een gevolg van de nieuwe moderne lay-out."


"Een groot verschil: in eerste instantie klonk het dat de bomen ziek waren en dat er een groot veiligheidsrisico was", legde de advocaat van de bewoners uit. "Intussen blijkt dat niet zo te zijn. Er is ook nooit een onderzoek gedaan naar de impact op het milieu door het verdwijnen van de bomen. Er is geen reden om de kastanjes te kappen." Via een eenzijdig verzoekschrift kan de buurt het rooien van de bomen alvast opschorten tot 18 september.

Heraanleg

De bomenkap hoort bij de volledige heraanleg die intussen vergund is. Tijdens het openbaar onderzoek werd de aanleg nooit aangevochten. "De tegenpartij heeft zich nooit laten horen tijdens het hele vergunningstraject. Als ze niet akkoord waren met de plannen, hadden ze eerder actie moeten ondernemen", repliceert de raadsman van stad Antwerpen. "De beleidsbeslissing staat vast. Er komen nieuwe, gemakkelijk beheersbare bomen."


Volgende week dinsdag volgt de uitspraak. Tenzij de bijzondere zitting van de districtsraad van maandagavond de hele heraanleg toch zou omgooien.


(KAV)