Oplossing in de maak voor Gedempte Zuiderdokken

Er lijkt een oplossing in de maak voor de kwestie rond de Gedempte Zuiderdokken. De stad en de buren die klacht indienden zaten al meermaals rond de tafel. Over die gesprekken wilde schepen Koen Kennis weinig kwijt. "Er is afgesproken die in alle vertrouwelijkheid te voeren. Ik kan wel zeggen dat die heel constructief zijn en dat er van alle partijen de wil is om een oplossing te vinden." Volgens het buurtcomité Pro Park Dok Zuid, dat ook met hun buren rond de tafel heeft gezeten, ligt de oplossing bij het bedrijf CMB. Dat bedrijf ligt tussen de Verviersstraat en de Schaliënstraat. "Nu moeten wagens via de Verviersstraat de privéparking van het bedrijf op en af rijden. Dat zou veranderen. De inrit blijft maar de uitrit zou via een nieuwe doorgang rechstreeks op de Kaaien uitkomen. Zo wordt de Verviersstraat ontlast van dat verkeer. Bovendien zal het verkeer komende van de Waalsekaai verplicht worden via de Lakenstraat naar de Kaaien te rijden en niet langs de Verviersstraat", vertelt Broes Breyne van het comité. "Deze oplossing lijkt ons in elk geval mogelijk. Om die uitrit te voorzien hoeven er geen grootse werken te gebeuren. Er moet een haag verdwijnen en de borduur van het voetpad moet verlaagd worden." Of dit betekent dat de werken aan de Gedempte Zuiderdokken na het bouwverlof kunnen starten, is nog onzeker. (ADA)