Ook Spoor Oost wil Sinksenfoor niet

40 BUURTBEWONERS STARTEN KORT GEDING TEGEN STADSBESTUUR

Bijna 40 bewoners van Borgerhout willen via een kort geding tegen het stadsbestuur de rechter een verbod vragen voor de Sinksenfoor. Na de zes bewoners van de Gedempte Zuiderdokken zijn het nu opnieuw omwonenden die via de rechtbank hun slag willen thuishalen.

De Brugse advocate Marleen Ryelandt, die ook deel uitmaakt van het bestuur van Groen in West-Vlaanderen, vertegenwoordigt de bewoners van Borgerhout die zich bereid hebben verklaard om een kort geding in te stellen tegen het stadsbestuur over de komst van de Sinksenfoor naar de voormalige containerterminal Spoor Oost, naast de Noordersingel. "Het gaat nu over ongeveer 40 mensen", zegt Michel Franssens, woordvoerder van de actiegroep Park Spoor Oost, een vzw die ijvert voor een park op de site. "Maar het kan zijn dat de groep nog groter wordt: elke dag sluiten zich nog mensen aan bij het protest."

Extra verkeer

"Uit naam van die mensen ga ik een ingebrekestelling sturen naar het college van burgemeester en schepenen", zegt de advocate. "Dat is de eerste stap die we moeten zetten vooraleer we de kortgedingprocedure kunnen starten. Het heeft allemaal veel langer geduurd dan gedacht, maar dat komt omdat het stadsbestuur de evenementvergunning voor de Sinksenfoor nog niet openbaar heeft gemaakt. Dat is vreemd, want die vergunning is al op 23 maart uitgereikt. We hebben het document nu opgevraagd via de wet op openbaarheid van bestuur. De tekst van die vergunning is belangrijk omdat daar alle randvoorwaarden in staan die het stadsbestuur heeft afgesproken met de foorkramers. De bewoners vrezen dat daarbij helemaal geen rekening is gehouden met hun verzuchtingen: geen extra verkeer in de woonwijk en maatregelen tegen geluids- en andere overlast. Voor mij is het belangrijk om die vergunningsvoorwaarden te kennen. Pas dan wordt het duidelijk welke aanpassingen we de rechter kunnen vragen."


"Het hoeft niet per se tot een verbod te komen", zegt Michel Franssens. "De meeste bewoners hier zijn niet tegen de foor an sich, wel tegen de foor zoals ze nu wordt georganiseerd."

Verontwaardiging

Het actiecomité krijgt bijval van districtsvoorzitter Marij Preneel (Groen). "Ik begrijp de verontwaardiging van die mensen. De organisatie van de foor is pure improvisatie van het stadsbestuur."


Ook de advocate van de buurtbewoners zegt dat een verbod van de foor nog niet meteen op tafel hoeft te komen. "Alles hangt af van de houding van het stadsbestuur. We willen al wel graag via de rechter afdwingen dat de Sinksenfoor maar maximaal één keer mag worden georganiseerd op Spoor Oost."


Nog volgens de advocate heeft de rechter de mogelijkheid om zich over een verbod voor de kermis uit te spreken. "De procedure verloopt zoals bij een kort geding, maar de rechter kan zich wel degelijk ten gronde uitspreken."


Maken de foorkramers zich al ongerust over de plannen van de veertig bewoners in Borgerhout? "Ik ben niet op de hoogte van de ingebrekestelling", zegt foorkramer Denis Delforge. "Ik kan en wil hier niet op reageren." Ook bij het stadsbestuur was er gisteravond niemand bereid een reactie te geven.