Nieuwbouw voor Free Clinic op Spoor Oost

VZW ZAL ER DRUGGEBRUIKERS HOUVAST BIEDEN VIA JOBS EN ACTIVITEITEN

De lopers die aan de Ten Miles zullen deelnemen om geld in te zamelen voor de nieuwbouw van Free Clinic op Spoor Oost.
Foto Klaas De Scheirder De lopers die aan de Ten Miles zullen deelnemen om geld in te zamelen voor de nieuwbouw van Free Clinic op Spoor Oost.
Vzw Free Clinic zet een nieuwbouw op Spoor Oost. Het gebouw, dat eind volgend jaar klaar moet zijn, zal De Nomaad heten. De vzw wil er mensen met een drugsproblematiek een job aanbieden, van trainingen geven tot klusjes uitvoeren. "Zo willen we hen een houvast bieden, zodat ze uit hun sociaal isolement komen."

De vzw Free Clinic richt zich al meer dan 35 jaar op het helpen van mensen met een drugsproblematiek. Free Clinic krijgt van de stad nu een plekje op Spoor Oost. De vereniging zal er een nieuwbouw neerzetten van zo'n 300 vierkante meter. "Het nieuwe gebouw is eigenlijk geïnspireerd op Het Kot van de haven. Het gebouw moet als uitvalsbasis gelden voor ons activeringswerk. Onze mensen kunnen hier een job komen halen. Ze kunnen zich inschrijven voor activiteiten. Ze kunnen ook kijken wat er te doen is en waar. Met het gebouw centraliseren we eigenlijk al die verschillende zaken die we nu al aanboden", vertelt directeur Tino Ruyters van Free Clinic.

9 jaar of langer

"Nu zaten we onder andere op een tweede verdiep in de Lange Beeldekensstraat, maar we hadden een betere locatie nodig", aldus Ruyters. "In onze nieuwbouw zullen we op de tweede verdieping ook douches voorzien zodat de mensen zich kunnen wassen en omkleden na het werk." De nieuwe locatie heeft Free Clinic in concessie gekregen van de stad voor de komende negen jaar. "Maar het is alleszins de bedoeling om het project op lange termijn uit te werken. Het is in die zin ook geen uitbreiding, we doen dit toch al sinds 2008. En we zien dat onze werking resultaten oplevert."

Laagdrempelig

De activering is er voor mensen met een drugsproblematiek. Maar het hoofddoel is niet om die mensen in het reguliere arbeidscircuit te krijgen. "We willen hen vooral een houvast bieden. Een routine voorzien, hen uit hun sociaal isolement halen. Deze mensen hebben vaak geen gezonde sociale kring. Die job moet daar verandering in brengen."Over welke jobs gaat het dan? "Van stadsgidsen tot trainingen geven tot kleinere klusjes. We moeten deze mensen terug aan de gang krijgen. Dat kan uiteindelijk leiden tot een vaste job op de reguliere arbeidsmarkt, maar dat is niet ons hoofddoel. Het is heel laagdrempelig. Daarom kunnen mensen er ook in- of uitstappen wanneer zij dat willen. Een zestal mensen die zo gestart zijn, werken nu ook voltijds bij de Free Clinic zelf, dus het is zeker wel mogelijk."

Totaalpakket

De stad steunt het project. "Het is onze plicht om dit project te steunen. Dit past heel goed in ons beleid waar we drug- en daklozenproblematiek op heel veel vlakken aanpakken. We zijn dus heel blij dat Free Clinic zijn werking verder kan uitbouwen. Met de stad zijn we ook bezig aan het uitwerken van een totaalpakket. Dit is eigenlijk nog maar het topje van de ijsberg," klinkt het bij schepen voor Sociale Zaken Fons Duchateau (N-VA). De nieuwbouw zou eind 2016 al klaar moeten zijn.

Ten Miles

Om geld in te zamelen zijn een aantal gasten van Free Clinic in de bres gesprongen. Deze zondag lopen enkele 'Antwerp Streetboys' de Ten Miles ten voordele van Free Clinic. "Ik ben al sinds 2008 bij de Free Clinic", zegt Tom. "De sportactiviteiten die zij mij hebben aangeboden, hebben mij terug op de rails gekregen. Ik ben beginnen voetballen, trainen en ondertussen geef ik ook les aan kinderen. We werken met onze 'Antwerp Streetboys' nauw samen met RAFC Antwerp." Sinds kort staat hij minder met de Free Clinic in contact, en dat is goed nieuws. "Ik begin op mijn eigen benen te staan. En zij hebben mij daar heel hard bij geholpen. Als zij mij dus vragen om voor hen iets te doen dan sta ik daar graag." Idem bij Bjorn. "Ik heb geen achtergrond van drugsproblematiek, maar ik ben wel dakloos geweest. Het is via buurtsport dat ik terug aansluiting vond. Zo heb ik via Free Clinic ook cursussen kunnen volgen en geef ik ook training. Het geeft veel voldoening om een zinvolle activiteit te doen."