Nieuw plein op Kolonel Silvertoplaan

VLAAMS GELD VOOR STADSONTWIKKELING AAN STATION ZUID

De stad krijgt 2,7 miljoen van Vlaams minister Homans om de omgeving van Antwerpen Zuid aan te pakken.
De Scheirder De stad krijgt 2,7 miljoen van Vlaams minister Homans om de omgeving van Antwerpen Zuid aan te pakken.
Het stadsbestuur wil van de omgeving van het treinstation Antwerpen Zuid een nieuwe ontmoetingsplek maken tussen de binnen- en buitenstad. Vlaams minister van Stedenbeleid Liesbeth Homans (N-VA) geeft Antwerpen nu een subsidie van 2,7 miljoen euro om de plannen nog wat te verfraaien. Aan de Kolonel Silvertoplaan komt een plein. Het station wordt gemoderniseerd.

De ontwikkeling van de stationsomgeving Zuid hangt samen met een grondige aanpassing van de zogenaamde spaghettiknoop, het op- en afrittencomplex waarbij verschillende wegen over elkaar heen lopen. Daar is wel een ontwerp voor gemaakt, maar technisch is de uitdaging groot. Bovendien moet men de ondertunnelde A12 op de Jan De Voslei 620 meter doortrekken en op de knoop aansluiten. Wanneer dat allemaal is uitgeklaard, kan de Singel vanaf de Desguinlei langs de spoorlijn richting Scheldekaaien worden gelegd. "Zo trekken we woonwijk Nieuw Zuid en de Konijnenwei binnen de stad", zegt schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA).

Brug

Interessant is de nieuwe toekomst voor de drukke Kolonel Silvertoplaan, die over de Ring en de spoorweg loopt en aantakt op een onoverzichtelijk kruispunt met de Singel. Kennis: "Langs de zijde van het station gaan we van de Silvertoplaan een plein maken voor fietsers en voetgangers. Het verkeer dat nu de stad inrijdt, verhuist naar de andere kant van de brug. Voor het verkeer dat de stad verlaat richting Hoboken, wordt een nieuwe brug gebouwd. De middenberm voor openbaar vervoer blijft uiteraard behouden."

Ambitie

Kennis wil dat het nieuwe 'plein' de nodige ambitie uitstraalt. "Je moet ervoor zorgen dat je er met de fiets vlot en veilig geraakt. Het moet een herkenbare plek worden voor een overstap op bus of tram. Je kunt er ook vormen van deelmobiliteit (fietsen, auto's, scooters, red.) aan vastknopen."


Een opgefrist en comfortabeler station Antwerpen Zuid ligt al jaren op tafel. Maar nu lijkt de NMBS er toch echt werk van te willen maken. Woordvoerder Geert Dierckx: "Het station wordt almaar belangrijker. Denk maar aan de studenten van de Karel de Grote Hogeschool die daar op- en afstappen. Vorig jaar telden we er op weekdagen gemiddeld bijna 2.400 reizigers per dag. We gaan een voetgangersbrug bouwen met liften, zodat het station integraal toegankelijk wordt voor minder mobiele mensen. We breiden daarnaast het aantal fietsenstallingen uit. Normaal gezien starten we in 2019 met de werken."


Het Agentschap Wegen en Verkeer is voorzichtig met een timing voor de spaghettiknoop. "We zitten momenteel in de studiefase met het plan-MER. Ten vroegste in 2021 zou je met de uitvoering kunnen beginnen", zegt woordvoerder Jef Schoenmaekers.