Moslims boos om geknoei in slachthuis

Het tijdelijke slachthuis voor het Offerfeest aan de Lange Lobroekstraat heeft tot veel frustatie geleid. Ook nu was de organisatie amateuristisch en moesten klanten uren wachten op hun geslacht schaap. Dierenrechtenorganisatie GAIA probeerde het onverdoofd slachten tegen te houden, maar ving bot bij de Raad van State.

Vorig jaar kreeg de organisatie van het tijdelijke slachthuis het voordeel van de twijfel. Onder impuls van enkele moskeeën en vrijwilligers is toen voor de eerste keer een slachtvloer geopend, waar op de dag van het Offerfeest een duizend schapen zijn geslacht. Ook toen veroorzaakte de amateuristische organisatie veel wrevel. Klanten moesten tot vijf, zes uur wachten voor hun bestelde schaap was geslacht. Dit jaar bestelden slechts tweehonderd moslims een schaap bij het tijdelijke slachthuis.


Mohammed Mohout: "Vorige week heb ik een dag vakantie genomen en bij de schapenboer drie offerdieren besteld, voor mij en mijn twee broers. Vanmorgen was ik op het afgesproken uur aan het slachthuis. Mijn schapen waren niet geslacht. Technische problemen, te laat opgestart,... Gevolg: rond 11 uur lag men al meer dan een uur achter op het schema. Volgend jaar bestel ik mijn schaap ergens anders."


Dierenrechtenorganisatie GAIA probeerde donderdagavond het onverdoofd slachten in het tijdelijke slachthuis tegen te houden. Het diende een bezwaar in bij de Raad van State, een administratieve rechtbank. Die besliste dat de vergunning van het slachthuis rechtsgeldig was. De vergunning kwam van het Federale Agentschap voor de Voedsel Veiligheid (FAVV). GAIA had geargumenteerd dat het FAVV een erkenning had gegeven voor een slachthuis dat alleen tijdens het Offerfeest zal worden gebruikt en dus een tijdelijke slachtvloer zou zijn, terwijl onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren niet langer toegelaten is. De Raad van State wees de vordering van GAIA af.