Moorkensplein gaat op de schop

NIEUW ONTWERP HOUDT REKENING MET VERZUCHTINGEN BUURT

Een impressie van het toekomstige Moorkensplein.
Foto Lubbers-Korteknie Stuhlmacher Een impressie van het toekomstige Moorkensplein.
De stad haalt de heraanleg van het Moorkensplein na twee jaar uit het vriesvak. Krachtlijnen: een vernieuwd districtshuis, de sloop van het politiegebouw, het vergroten van het plein zélf en de aanleg van het buurtparkje.

Het Moorkensplein in hartje Borgerhout groeide vanaf 2010 uit tot één van de meest emotionele bouwdossiers van de stad Antwerpen. Eerst over de onteigening van zeven huizen in de Mareestraat, Langstraat en Bakkerstraat, daarna over doorgaand verkeer en parkings en ten slotte ook over kinderopvang en de nood aan voldoende groen. De nieuwe schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA) ging in 2013 resoluut voor een nieuw plan. Het kwam hem op de banbliksems van het links Borgerhouts bestuur te staan.


Toch zit er misschien nog een happy end in. Het Rotterdamse architectenbureau dat al een nieuwe schets opmaakte in 2012, gaat nu een ontwerp opmaken dat ook rekening houdt met een aantal verzuchtingen van de buurt. Die omwonenden kunnen zich dit najaar over het definitieve plan uitspreken.

Het districtshuis op het plein wordt vernieuwd. Die werken starten volgend jaar.
laenen Het districtshuis op het plein wordt vernieuwd. Die werken starten volgend jaar.

Districtshuis

Wat ligt er op tafel? Vanaf volgend jaar start de vernieuwing van het districtshuis. Vanaf 2017 vind je er alle administratieve diensten van Borgerhout. Intussen zullen ook zes onteigende - en al leegstaande - huizen zijn afgebroken. Het Moorkensplein zelf kan nog voor eind 2018 worden aangelegd. Tegen die tijd moet de politie uit haar complex in de Mareestraat zijn vertrokken. De baan is dan vrij voor een afbraak. "We bekijken of we daar een nieuwe school kunnen bouwen", zegt Rob Van de Velde.


Het veelbesproken buurtparkje komt er nà 2018. Borgerhouts districtsvoorzitter Marij Preneel (Groen) betreurt dat. "De enige troost is dat de sloop van de zes huizen ons al eerder wat extra buurtgroen opleveren. Er is nog iets wat ons niet lekker zit: auto's zullen nog steeds de as Sergeyselsstraat-Eliaertsstraat mogen gebruiken. Er blijft dus doorgaand verkeer via het Moorkensplein mogelijk. In het eerste plan mochten enkel bussen nog passeren."


Preneel is wel blij met de renovatie van het districtshuis en het vergroten van het Moorkensplein tot aan de gevel van de Mellaertsstraat.


Een ondergrondse parking mogen we stilaan schrappen. De stad zoekt een geschikte plek voor een parkeergebouw dat het verlies van een 40-tal parkeerplaatsen op het Moorkensplein kan compenseren.