Krugerbrug wordt vervangen door nieuwe fietsbrug

Het Jef Van Lindenfietspad dat nu nog onder de brug doorloopt, moet aantakken op de nieuwe brug.
Foto Stad Antwerpen Het Jef Van Lindenfietspad dat nu nog onder de brug doorloopt, moet aantakken op de nieuwe brug.

De huidige Krugerbrug over de spoorweg Antwerpen-Puurs, is in slechte staat en voldoet door de steile aanloophellingen en de verouderde inrichting niet aan de moderne comforteisen voor fietsroutes. Daarom wil de stad de brug vervangen door een nieuwe fiets- en voetgangersbrug op dezelfde locatie. Die nieuwe brug zal, net als de huidige Krugerbrug, Hoboken centrum verbinden met de Hobokense Polder en het in ontwikkeling zijnde groene industrieterrein Blue Gate Antwerp. Ook fietsers vanuit Hoboken centrum op de fietsostrade F13, die vandaag langs het spoor onder de huidige brug richting Boom loopt, zullen rechtstreeks op de nieuwe brug kunnen aantakken. Via deze route kunnen fietsers op termijn doorfietsen richting Schelde en het centrum van Antwerpen.

Polder

Hoe de nieuwe brug er moet gaan uitzien, is nog niet duidelijk. De stad en Infrabel gaan nu op zoek naar een ontwerpteam. Het moet wel een brug worden op maat van fietsers en voetgangers die voldoet aan de moderne comfort- en kwaliteitseisen voor fietsroutes. Verder moet het ontwerp rekening houden met de ontwikkeling van de gebieden ernaast zoals Blue Gate Antwerp en het project Lageweg. Het natuurgebied Hobokense polder en de bomen die er staan moeten gespaard blijven.


Tegen het einde van 2019 moet het ontwerp rond zijn, zo kan er in 2020 een vergunning aangevraagd worden en een aannemer aangesteld worden. In de loop van 2021 kan de bouw van de nieuwe brug van start gaan. (DILA)Video