Ingrid Pira duwt lijst in provincie

Groen gaat met lijsttrekker Diederik Vandendriessche naar de provincieraad. Vlaams Parlementslid en voormalig Mortsels burgemeester Ingrid Pira zal de lijst duwen. Op de tweede, derde en vierde plaats van de Groen-provincieraadslijst in Antwerpen prijken Ilse van Dienderen, voorzitter van Groen in het district Antwerpen, gemeenteraadslid in Rumst Louis Schoofs en antropologe Stella Nyanchama Okemwa. Groen wil van de provincie een transparanter bestuursniveau maken waar meer plaats is voor participatie en waar nog meer werk wordt gemaakt van klimaatneutraliteit, fietsinfrastructuur en meer groene open ruimte dankzij een provinciale betonstop of een "bouwshift". Op termijn pleit de partij echter voor een ander bestuursniveau tussen het lokale en het gewestelijke. (NBA)