In 1 jaar dubbel zo veel verkeersdoden

15 SLACHTOFFERS IN 2017, ONDER WIE 12 ZWAKKE WEGGEBRUIKERS

De politie voert al sinds eind 2017 extra controles uit op fietsers die de verkeersregels niet respecteren.
Klaas De Scheirder De politie voert al sinds eind 2017 extra controles uit op fietsers die de verkeersregels niet respecteren.
In 2017 lieten 15 mensen het leven in het verkeer. Meer dan dubbel zo veel als 2016. Voor het eerst stierven ook twee fietsers na aanrijding met een andere fietser. De stad verklaart de cijfers onder andere door de fietsintensiteit die met 40 procent is toegenomen.

15 mensen stierven in 2017 in het Antwerpse verkeer. 6 voetgangers, 6 fietsers, 2 autobestuurders en 1 bromfietser. Er waren in 2017 ook meer ongevallen met zwaargewonden. Het totaal aantal letselongevallen is lichtjes gedaald.

Pedelec

"We berekenden dat er maar liefst een stijging is van 40 procent bij fietsers ten opzichte van 2015, het aantal fietsslachtoffers steeg met 9 procent. Dat verklaart uiteraard deels het stijgend aantal letselongevallen met fietsers", zegt Johan Vermant, woordvoerder voor burgemeester Bart De Wever.


Meer fietsen en nieuwe types fietsen zorgen ook voor meer ongevallen tussen zwakke weggebruikers onderling. In 2017 vielen voor het eerst twee doden door aanrijdingen tussen fietsers onderling. Eén man op een pedelec kwam om het leven aan de Kattendijkbrug bij een inhaalmanoeuvre. Een andere maakte op een elektrische fiets in Hoboken een fatale botsing met een tegenliggende fietser. Ook het aantal ongevallen met zwaargewonden tussen zwakke weggebruikers verdubbelde van 8 naar 16. "Daarom dat het ook noodzakelijk is om de fietser te wijzen op de wegcode. De wijkpolitie begon eind 2017 met sensibiliserings- en handhavingsacties naar fietsers toe die de verkeersregels niet respecteren. Daarmee brengen ze niet alleen andere weggebruikers, maar boven al zichzelf in gevaar. Zulke acties zullen nog plaatsvinden."

18 fietspaden aangepakt

Als we kijken naar het aantal ongevallen per 10.000 inwoners, komt de stad er nog licht van af. In 2017 gebeurden er per 10.000 inwoners minder zware ongevallen in Antwerpen (3) dan in Gent (4,9). Ook het totaal aantal letselongevallen per 10.000 inwoners ligt in Antwerpen (37,8) lager dan in Gent (47,6)


De stad geeft toe dat de cijfers niet aanzetten tot feestvieren. En neemt nog enkele nieuwe maatregelen. Zo worden onder andere dit jaar 18 fietspaden aangepakt met bijkomende markeringen om de leesbaarheid te verhogen. Begin deze maand werden ook een tiental kruispunten geselecteerd voor het invoeren van 'rechtsaf door rood' voor fietsers.


De stad rust bovendien haar eigen vrachtwagenpark uit met dodehoekcamera's boven op de wettelijk verplichte dodehoekspiegel. Er worden ook vrachtwagenroutes uitgewerkt. En er werd nog eens 200.000 euro ingezet op sensibilisering bij jongeren.