Herstel kaaimuren wordt gigantische klus

ENORME BETONNEN DIEPWAND MOET HISTORISCHE MUUR ONTLASTEN

Schepen Rob Van de Velde en Koen Segher van Waterwegen en Zeekanaal aan de Scheldekaaien. "Op sommige plaatsen wordt de wand maar liefst 27 meter diep."
Laenen Schepen Rob Van de Velde en Koen Segher van Waterwegen en Zeekanaal aan de Scheldekaaien. "Op sommige plaatsen wordt de wand maar liefst 27 meter diep."
De komende jaren worden de historische kaaimuren langs de rede hersteld en versterkt. "Dat gebeurt door enkele meters achter de bestaande kaaimuur een betonnen diepwand te bouwen", zegt schepen Rob Van de Velde. Op sommige stukken zal die wand maar liefst 27 meter diep zijn. "De bouw ervan is een enorme klus die gepaard gaat met heel veel grondverzet."

Half augustus gaat er opnieuw een aannemer aan het werk om de historische kaaimuur te stabiliseren en te renoveren. Die werken gebeuren in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal nv. Het was Vlaams minister-president Kris Peeters die deze werken tijdens de zomer van 2012 persoonlijk, vanop een Flandriaboot op de Schelde, heeft opgestart. "Eerst worden er diepe gaten in de bestaande kaaimuur geboord en daarna wordt de muur gestabiliseerd door er, via een revolutionaire techniek, onder hoge druk een snel drogend betonmengsel in te spuiten", zo klonk het toen. "De heraanleg van de Scheldekaaien is nu echt begonnen", zei Peeters. Niet dus, want de werken werden vorige zomer, in alle stilte, opgeschort. De revolutionaire techniek bleek niet of nauwelijks geschikt te zijn om de kaaimuur klaar te maken voor de 21ste eeuw.

Blauwe steen

Tweede keer, goede keer? In augustus wordt opnieuw gestart met de renovatie van de kaaimuur. Opnieuw wordt er een beroep gedaan op een innovatieve methode. "Achter de historische kaaimuur wordt een nieuwe betonnen diepwand gebouwd", zegt schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA). "Die wand moet de druk op de historische muur verlichten."


"De kaaimuur is 5,5 kilometer lang en werd gebouwd tussen 1877 en 1903", zegt Koen Segher, de projectingenieur Antwerpse Scheldekaaien voor Waterwegen en Zeekanaal. "Bovenaan zit de bekende blauwe steen, dan is er een dikke muur van metselwerk en die rust op een stalen bak gevuld met beton. Later werden op bepaalde plaatsen ter hoogte van het Zuid en ter hoogte van Sint-Andries nog stutkisten te water gelaten om de kaaimuur te versterken en te beschermen. Op sommige plaatsen is de kaaimuur 18 meter diep. Ze is onderhevig aan ouderdomskwaaltjes en slijtage. We gaan de fundamenten verdiepen om de stabiliteit te verhogen en we gaan met nieuwe ingrepen de druk op de bestaande kaaimuur verminderen."

Zuidersluis

Half augustus starten de werken aan de Zuidersluis, ter hoogte van de De Gerlachekaai. "Van daar gaat het richting Jan Van Gentstraat", zegt ingenieur Segher. "De aanbesteding voor dat stuk is klaar. Daarna gaan we verder richting Zuid, ter hoogte van de Ledeganckkaai aan de zone Nieuw Zuid en de Mexiconatie. Die aanbesteding zou dan moeten klaar zijn. Dat zijn werken voor de komende vier jaar."

Buurt betrekken

"Het worden erg ingrijpende werken", zegt Van de Velde. "Als je weet dat de diepwand op sommige plekken tot 27 meter diep zal gaan, kan je je voorstellen hoeveel vrachtwagens grond daar wel niet moeten worden weggevoerd en later weer aangevoerd. De buurt en de wijkbewoners worden bij de werken betrokken. In september of oktober hervatten we het participatietraject dat eerder al is opgestart."