Haven wil duizend kilometer spoor zelf beheren

Als het van het Havenbedrijf afhangt, gaat het voortaan de duizend kilometer spoor in de haven zélf beheren. Begin mei is er daarover een topoverleg tussen haventopman Jacques Vandermeiren en Infrabelbaas Luc Lallemand.

In en rond de Antwerpse haven ligt 1.000 kilometer spoor, waaronder ook bundels met tientallen sporen naast elkaar. Zo worden wagons gerangeerd en containers op de juiste trein gezet voor transport naar het hinterland. In de haven vind je ook flink wat privéspoor, zodat bedrijven goederen kunnen aan- en afvoeren.


Door zelf het spoornet te gaan beheren, wil de haven van Antwerpen naar een verdubbeling van het spoorverkeer. Dat past in de modal shift. Nu verloopt slechts 7 procent per spoor.


Infrabel wil voorlopig de timing van een topoverleg in mei niet bevestigen. "Er zijn in de voorbije maanden twee vergaderingen geweest om de mogelijkheden te bekijken, maar niets is beslist", zegt woordvoerder Thomas Baeken.


Volgens de zakenkrant De Tijd staat Infrabel niet te springen voor een Antwerpse overname. Infrabel wil zich wel opstellen als een constructieve partner. (PHT)