Gered dankzij 'slecht omschreven' gedragscode

KLACHT GROEN & SP.A TEGEN STADSBESTUUR VERWORPEN

Antwerps schepen Rob Van de Velde (N-VA) buigt voor Erik Van der Paal bij zijn aankomst aan 't Fornuis.
Apache.be Antwerps schepen Rob Van de Velde (N-VA) buigt voor Erik Van der Paal bij zijn aankomst aan 't Fornuis.
Het Bureau voor Integriteit heeft de klachten over het verjaardagsfeestje van Land Invest Group waar zowat het hele schepencollege op aanwezig was,

verworpen. "De passage over schijn van partijdigheid in de gedragscode is niet voldoende omschreven en kon dus niet ingeroepen worden."


Iedereen wint, dat is de sfeer nadat het Bureau van Integriteit zich heeft gebogen over de kwestie. Het bureau is unaniem; er is geen sprake van wangedrag of grove nalatigheid waardoor de klacht van Groen aan Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) zou overgemaakt moeten worden. Wel was er discussie over het tweede luik; de schepenen en burgemeester mogen uiteraard netwerken maar moeten te allen tijde de schijn van partijdigheid voorkomen. "Daarover bestond geen unanimiteit", zegt woordvoerster van het Bureau, Annemie Breëns. "Een minderheid vond dat er inderdaad een schijn van partijdigheid was. Maar de meerderheid vond dat die passage niet voldoende was omschreven en onvoldoende was gekaderd, en dus niet ingeroepen kon worden. Het was ook de eerste keer dat we op dit punt geconfronteerd werden, daarom was het nooit eerder opgevallen dat het punt onvoldoende omschreven was."

Transparantie

Het integriteitsbureau formuleert daarom twee aanbevelingen. "Ten eerste vragen we om de gedragscode te herbekijken en die passage veel beter en concreter te omschrijven. Ten tweede vragen we extra instrumenten voor transparantie, zoals een 'transparency register' dat ook al in de VS en Europa bestaat: collegeleden lijsten daarin hun contacten met de privé op. Daar kan ook aan toegevoegd worden wat het doel was van een contact en achteraf een evaluatie van wat het heeft opgeleverd."


Burgemeester Bart De Wever die na de heisa in 't Fornuis erg emotioneel reageerde, zal de aanbevelingen bekijken. "Wij respecteren uiteraard de beslissing van het Bureau voor Integriteit. Het Bureau heeft ook waardevolle aanbevelingen gedaan om de gedragscode, zoals die door het vroegere bestuur werd ingevoerd, omvattender te omschrijven. Wij nemen de aanbevelingen ter harte. We gaan deze nu grondig bestuderen. We gaan er met deze uitspraak ook van uit dat alle partijen het belang inzien van sereniteit in het politieke debat en dat respecteren", zegt De Wever.

Tevreden

Groen en sp.a, die de klacht indienden, reageren tevreden over de oproep naar transparantie. "We aanvaarden de uitspraak van het Bureau, we zijn blij met deze oproep tot transparantie. We ondersteunen dan ook heel erg het idee om een logboek van contacten tussen het stadsbestuur en de privé. Het is belangrijk dat er bij stadsontwikkelingsprojecten genoeg afstand bestaat tussen beleidsvoerder en ontwikkelaar en dat de contacten tussen beiden in alle transparantie verlopen", zegt gemeenteraadslid, Joris Giebens (Samen).


Ondertussen zijn Erik Van der Paal en Land Invest Group zowat volledig van de Antwerpse kaart verdwenen. De lopende dossiers zoals de omstreden Slachthuissite werden doorverkocht aan ontwikkelaar Triple Living.