Fietsersbond niet blij met plannen heraanleg Plantin en Moretuslei

De Fietsersbond Antwerpen is niet tevreden met de plannen die nu op tafel liggen om de Plantin en Moretuslei heraan te leggen.


Volgens hen wordt er te weinig ruimte voorzien voor de zwakke weggebruiker. In het plan zijn éénrichtingsfietspaden fietspaden voorzien met een breedte van maximaal twee meter. Voor de Fietsersbond moet dat minimaal 2,5 meter zijn. Volgens de beweging getuigt de beperkte ruimte van te weinig ambitie en zijn de plannen niet in overeenstemming met de belofte van de stad Antwerpen om een sterke modal shift na te streven en fietsgebruik te stimuleren.


De Fietsersbond juicht het verwijderen van de zogenoemde autobypassen toe maar betreurt dat er toch twee behouden blijven. De Fietsersbond verwacht dat de stad gaat voor een toekomstgerichte heraanleg van deze zeer belangrijke fietsverbinding met veel meer ruimte voor voetgangers en fietsers en met de verkeersveiligheid als absolute prioriteit. (ADA)