Elk district zijn 'gemeenschapsmanager'

CD&V SCHUIFT VIJF LOKALE LIJSTTREKKERS NAAR VOOR

De vijf CD&V-lijstrekkers voor de districten waar de partij mee bestuurt: (vlnr) Edwin De Cleyn (Berchem), Carolyn Krekels (Hoboken), Tamara Heynen (Ekeren), Hassan Aarab (Deurne) en Hans Ides (Wilrijk).
Foto Laenen De vijf CD&V-lijstrekkers voor de districten waar de partij mee bestuurt: (vlnr) Edwin De Cleyn (Berchem), Carolyn Krekels (Hoboken), Tamara Heynen (Ekeren), Hassan Aarab (Deurne) en Hans Ides (Wilrijk).
CD&V wil vanaf 2019 in elk district graag een 'community manager'. Die stadsambtenaar moet de vragen en voorstellen vanuit de wijken aan het districtscollege voorleggen. Kris Peeters zei dat bij de voorstelling van de vijf lijsttrekkers voor de districten waar zijn partij mee bestuurt. "Er moet ook dubbel zoveel geld als nu naar de districten gaan."

Ruim een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen kleeft CD&V steeds meer namen op zijn belangrijkste postjes. In de stad leidt vicepremier Kris Peeters een driespan met huidig schepen Caroline Bastiaens en federaal kamerlid Nahima Lanjri. Nu kennen we ook de lijsttrekkers voor Hoboken, Wilrijk, Berchem, Deurne en Ekeren. Echte verrassingen zitten daar niet bij. Hans Ides (Wilrijk), Edwin De Cleyn (Berchem) en Tamara Heynen (Ekeren) zijn al schepen. De kandidatuur van Hassan Aarab (Deurne) - zaakvoerder van de bekende bakkerij Roché - raakte in september reeds bekend.


Het nieuwste gezicht is dat van Carolyn Krekels (36), een moeder van twee kinderen en copywriter van beroep. Ze stond drie keer op de lijst voor de districtsverkiezingen, maar werd nooit verkozen. Ze volgt een opleiding als stadsgids. Verkeersveiligheid is haar grootste bekommernis. "We hebben in Hoboken intussen wel een 'Huis van het Kind', maar er is ook nood aan een 'Straat van het Kind': kinderen, scholen en wijken moeten nauw worden betrokken bij een veilige schoolomgeving."

Draagvlak

Betrokkenheid: het brengt ons bij de burgerparticipatie waar Kris Peeters zo hard op inzet. "Het is de grootste uitdaging voor de democratie, in tijden waarin de holle slogans van het populisme de mensen verleiden. Alles draait om draagvlak. Dat ontbrak bijvoorbeeld in het dossier van de gekapte bomen op de Charlottalei. Of neem Borgerhout. Wie de politie aanvalt, moet je bestraffen. Maar je moet tegelijkertijd ook meer samenwerken met organisaties die de buurt en de jongeren kennen."


Per district moet er een community manager komen. Een soort tussenpersoon tussen het stedelijk wijkoverleg en het districtscollege, die draagvlak zoekt voor beleidsbeslissingen. Peeters ziet het als een tegengewicht voor volksraadplegingen. "Dat zijn momentopnames. Referenda op verkiezingsdagen (zoals het groene kopstuk Wouter Van Besien voorstelde, red.) zijn al helemaal geen goed idee."

Dubbel zoveel geld

Peeters wil - niet als enige - een pak meer geld voor de districten. "De huidige 50 miljoen euro werkingsmiddelen per jaar moeten worden verdubbeld naar 100 miljoen. De beloofde zes miljoen extra vanuit de stad, vanaf 2019, volstaat niet."


Tot slot: wie een duidelijk signaal van verjonging verwachtte bij CD&V, komt voorlopig bedrogen uit. Misschien komt dat nog met de aanduiding van lijsttrekkers in de districten Antwerpen, Merksem, Borgerhout en de Polder.