Drugsbaronnen voelen zich onaantastbaar

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN ANTWERPEN

Ondanks de aanhoudende afrekeningen in het drugsmilieu heeft de politie ook successen geboekt. Zo kon het in 2014 zes leden van een internationale drugsbende arresteren. Bij de inval vonden agenten onder meer een geldtelmachine, 470.000 euro cash, een kogelvrije vest en zes pistolen.
Kos Ondanks de aanhoudende afrekeningen in het drugsmilieu heeft de politie ook successen geboekt. Zo kon het in 2014 zes leden van een internationale drugsbende arresteren. Bij de inval vonden agenten onder meer een geldtelmachine, 470.000 euro cash, een kogelvrije vest en zes pistolen.
Schietpartijen, afrekeningen, molotovcocktails. De situatie op de Antwerpse drugsmarkt is de afgelopen jaren grimmiger geworden. Hoe roepen we de drugsoorlog een halt toe?

"De strijd tegen drugs is een economische strijd", zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA). "Het Stroomplan zal die voeren op verschillende vlakken. In de haven moeten we de integriteit van havenpersoneel - arbeiders én administratie - versterken. Corruptie en intimidatie moeten we tegengaan door havenwerk samen met vakbonden en werkgevers anders te organiseren. Er zijn ook speciale havenmagistraten die niet alleen op Antwerps grondgebied maar ook in de Waaslandhaven bevoegdheid hebben. En er komen meer middelen voor de douane."


"Dit is een werk van langere adem", geeft De Wever toe. "Maar het is een noodzakelijke strijd om ervoor te zorgen dat onze jongeren niet meer kiezen voor een criminele levensweg."


De kritiek dat zijn 'war on drugs' faalt, noemt De Wever 'onterecht'. "We kunnen mooie resultaten voorleggen. De overlast en druggerelateerde criminaliteit, als gevolg van het jarenlange gedoogbeleid, hebben we ferm teruggedrongen. We noteren een daling van het aantal gewapende overvallen (-52%) en autodiefstallen (-54%) of handtasroven (-71%). We hebben ook de hulpverlening uitgebreid. Minderjarige gebruikers krijgen altijd therapieadvies, verslaafde daklozen bieden we huisvesting en begeleiding aan."


De Wevers 'war on drugs' is totaal mislukt, meent Jinnih Beels, onafhankelijke lijsttrekker van sp.a. Zij ziet ook heil in het Stroomplan. "Ik ben al lang een voorstander van een geïntegreerde aanpak. Wel betreur ik dat er in het Stroomplan geen experten zijn opgenomen. Zij hebben ervaring met het fenomeen van (internationale) drugshandel en zijn goed op de hoogte van de 'best practices' uit het buitenland."

Mirakeloplossing

Een mirakeloplossing heeft Beels niet. "Niemand heeft hierop een pasklaar antwoord", zegt ze. "We moeten de strijd op verschillende fronten voeren, dat weet ik wel. Met degelijk politiewerk bijvoorbeeld. Ik pleit voor wijkwerking in de haven. Een wijkteam is opgeleid om met mensen te werken. Door met havenpersoneel een vertrouwensband te kweken, kunnen criminele netwerken sneller gedetecteerd worden. Met die info kunnen gespecialiseerde rechercheurs aan de slag. Ook het aantal douaniers moet omhoog. Vandaag worden er onvoldoende containers gecontroleerd."


Beels betreurt dat er te zeer gefocust is op de aanbodzijde van de drugshandel. "Door preventie en zorg moeten we de vraag doen afnemen. Er is geïnvesteerd in residentiële opvang van drugsverslaafden. Dat is goed. Helaas kampt de ambulante hulpverlening met lange wachtlijsten. Dat moet dringend anders. Wat de aanbodzijde betreft: enkel kleine garnalen en zichtbare overlast aanpakken, is dweilen met de kraan open. We moeten achter de grote vissen aan." (BJS)