Den Bell moet Stadspark redden

STAD WIL WEGGEPOMPT WATER NAAR DROOGGEVALLEN VIJVER LEIDEN

Er komt mogelijk een leiding van 1,5 km lang van Den Bell naar het Stadspark.
Foto Laenen Er komt mogelijk een leiding van 1,5 km lang van Den Bell naar het Stadspark.
Het klinkt misschien vreemd, maar binnen een jaar kan Den Bell ervoor zorgen dat het Stadspark opnieuw een vijver heeft. "Elke dag pompen we minstens 240.000 liter water weg onder Den Bell. Dat gaan we via een buis naar het Stadspark leiden", zegt schepen voor Publiek Domein Ludo Van Campenhout.

De stad blijft in de ban van de droge en hete zomer. Maar daar is niet op gewacht om samen met Aquafin en Water-link aan een Waterplan te werken. "Het regent globaal nog steeds evenveel als vroeger, maar de neerslag valt meer in pieken en verschilt soms enorm van de ene tot de andere plaats", stelt Ludo Van Campenhout vast. Het college besliste vrijdag om acht 'slimme' regenmeters te plaatsen die hun gegevens automatisch doorsturen naar een centrale computer bij de stad. De pluviometers worden verspreid over de districten en vervangen een verouderd meetnetwerk.


De uitgedroogde vijver in het Stadspark is het best bekende voorbeeld van de waterschaarste in Antwerpen. Eén van de pistes om droge periodes te overbruggen, is het gebruik van de ondergrondse ruien als wateropslagplaats. Volgens Van Campenhout moet daarover nog wat huiswerk worden gedaan.

Haalbaar

Twee oplossingen voor het Stadspark lijken wel op relatief korte termijn haalbaar. Een aantal gebouwen in de stad worden doorlopend 'bemaald': je moet elke dag water wegpompen om ze stabiel te houden. Van Campenhout: "We doen dat onder meer voor de Boerentoren en voor Den Bell. Die hebben een ondergrondse parking. Helaas loopt al dat water naar de riolen. Het is doenbaar om vanaf Den Bell een leiding naar het Stadspark te leggen (van circa 1,5 kilometer, red.). We kijken ook naar de Frankrijklei. Daar loopt een gescheiden riolering. Vandaag stroomt het regenwater nog via de Stoopstraat in de ruien. Het zou mooi zijn als we dat eveneens naar het Stadspark kunnen brengen."

Tuinstraten

In tijden van droogte lijkt het een grap, maar de stad zou in het park voor de zekerheid een pompstation zetten. "Want bij wolkbreuken wil je niet dat de vijver helemaal overloopt", voegt Van Campenhout nog toe.


Verder is er het groeiende besef dat er in de stad meer groen moet zijn dat het water opvangt en laat insijpelen, wat het grondwaterpeil ten goede komt. "We vervangen in tuinstraten, samen met Water-link, verhardingen zoveel mogelijk door bomen, gras of plantbakken. Groen vermindert niet enkel de hittestress, het zorgt ook voor lagere debieten in de riolering als het hard regent. In de Lange Ridderstraat (Sint-Andrieswijk) hebben we als test een automatische debietmeter geplaatst die de hoeveelheid water in de riolering in het oog houdt", besluit de schepen.