De Wever:"Stadsfeesten zijn bijna 100% blank"

OPSCHUDDING OVER 'FEITELIJKE APARTHEID'-UITSPRAAK BURGEMEESTER

7 januari jongstleden: de Winter-BBQ van de stad op de Grote Markt lokt vooral autochtonen.
Klaas De Scheirder 7 januari jongstleden: de Winter-BBQ van de stad op de Grote Markt lokt vooral autochtonen.
Burgemeester Bart De Wever sprak op Radio 2 over "feitelijke apartheid" tussen bevolkingsgroepen in de stad en over evenementen "die bijna 100 procent blank zijn". Integratie-expert Noel Clycq (UA) bevestigt dat de segregatie groot is maar kijkt daarvoor wel naar het beleid. "Voor De Wever is integreren gelijk aan aanpassen, maar zo werkt het niet."

Burgemeester Bart De Wever maakte een opvallende passage bij de Burgemeestermarathon op Radio 2. Daarin stelt hij dat de er in Antwerpen een "feitelijke apartheid" bestaat. "We doen nochtans ons best. Maar mensen leven in kokers en komen daar niet makkelijk uit. Ze voelen zich niet verbonden en nemen dan ook niet deel aan activiteiten zoals de nieuwjaarsdrink of de Warmathon van Music for Life. Dat blijven zeer blanke evenementen. Groepen van mensen leven echt naast elkaar, gaan nauwelijks huwelijken met elkaar aan, ze leven wel in vrede samen, maar eigenlijk in apartheid. Dat moet je proberen te doorbreken.", zei De Wever.


Hij wijst daarbij ook naar het vorige bestuur, dat volgens hem te weinig deed op vlak van inburgering. "We moeten daarin meer investeren. Dat begint bij de mensen die binnenkomen. Een echt inburgeringsbeleid wordt pas recent gevoerd en dat is nu op kruissnelheid. Wij leren mensen de taal, maatschappelijke oriëntatie en wij proberen hen meer dan ooit te activeren. Maar de getallen waarover sprake, dat is enorm. Wij zijn begonnen met een aanzienlijke achterstand."

Bart De Wever had het in de Burgemeestermarathon van Radio 2 over een "feitelijke apartheid" in de stad.
BELGA Bart De Wever had het in de Burgemeestermarathon van Radio 2 over een "feitelijke apartheid" in de stad.

Kort door de bocht

Niet alleen oppositiepartijen Groen en sp.a gingen onmiddellijk in de tegenaanval. Ook integratie-expert aan de Universiteit Antwerpen Noel Clycq zegt dat de burgemeester te kort door de bocht gaat. "Het klopt dat veel evenementen, georganiseerd door de stad, overwegend blank zijn. Gevoelsmatig is er een spanning op de relaties, waardoor weinig allochtonen uit zichzelf dergelijke evenementen zullen bezoeken. Zij gaan er vanuit dat ze in de minderheid zullen zijn en zijn dan ook niet geneigd om te gaan. Daarenboven hebben die festiviteiten niet het primaire doel om integratie te bevorderen. Veel lokale verenigingen organiseren wel kleine evenementen die wel een diverser publiek kunnen trekken", zegt Clycq.

Iedereen doet het

De integratie-expert zegt dat iedereen de neiging heeft om bij het eigen publiek te blijven.


"Er is segregatie op veel vlakken, ook hoogopgeleiden hokken samen en sturen hun kinderen naar 'blanke' scholen, de Joods-orthodoxe gemeenschap is erg afgesloten en hebben ook hun eigen scholen en de autochtonen gaan niet snel in Borgerhout wonen. De Wever zegt dat het ligt aan het gebrek aan inburgering maar dat is kort door de bocht, zeker als je het over de tweede en derde generatie hebt. Die mensen zijn hier geboren en per definitie dus ingeburgerd."

Werk van lange adem

"Studies tonen trouwens aan dat schoolgaande jongeren met een migratieachtergrond meer gemotiveerd zijn om iets van hun leven te maken dan de autochtone jeugd. Ondanks het feit dat de slaagkansen kleiner zijn," zegt Clycq.


Volgens de expert is een ideaal integratiebeleid onbestaande. "In Zweden zien we dat er een betere integratie is, maar wat zij doen op vlak van onderwijs bijvoorbeeld, doen wij ook al. Er bestaat geen perfecte formule. Integratie is iets van lange adem, maar we kunnen nu wel kijken naar het beleid van de afgelopen jaren en vragen ons of dat dat het juiste beleid is. Is 'aanpassen' wel de juiste keuze? Je kan niet zeggen dat de segregatie de schuld is van de allochtonen, dat zij niet zouden willen, daarvoor moet er ook gekeken worden naar de autochtone middenklasse."