De Wever kiest voor “Bourgondische coalitie” met sp.a en Open Vld, CD&V is “zeer verrast” en valt uit de boot

Socialisten willen “kritisch maar constructief” onderhandelen: “Kans op slagen is 50/50"

Jinnih Beels (sp.a), Bart De Wever (N-VA) en Philippe De Backer (Open Vld).
Photo News Jinnih Beels (sp.a), Bart De Wever (N-VA) en Philippe De Backer (Open Vld).
Bart De Wever heeft na 36 dagen eindelijk in zijn kaarten laten kijken. Via een mededeling laat hij weten dat Open Vld en sp.a nog in de running zijn om met hem een coalitie te vormen en dat de drie partijen formele onderhandelingen willen opstarten. De Wever mikt op een nieuwe “Bourgondische coalitie” waarbij CD&V dus uit de boot valt. Sp.a laat weten de gesprekken te willen aangaan “om de stad in een andere richting te duwen”, hoewel de partij beseft dat de onderhandelingen moeilijk zullen worden.

In zijn mededeling zegt De Wever dat hij “tal van formele en informele contacten” heeft gelegd “met alle Antwerpse politieke partijen om een robuuste en stabiele meerderheid te zoeken voor een nieuw stadsbestuur”.

De burgemeester blijft erbij dat de huidige coalitie met Open Vld en CD&V te krap is “om voldoende daadkracht te hebben en representatief te zijn”, en ziet de bereidheid om “oprecht in onderhandelingen te treden” vooral bij zijn eigen partij N-VA, maar ook bij sp.a en Open Vld. “Sp.a stelt zich kritisch op maar is bereid om de onderhandelingen een eerlijke kans te geven. Ik heb eveneens een wederzijds vertrouwen gemerkt tijdens onze gesprekken. Dat was ook bij Open Vld het geval.”

“Geen enkele ambitie tot bestuursverantwoordelijkheid bij Groen”

“Groen heeft daarentegen de voorbije weken geen enkele ambitie tot bestuursverantwoordelijkheid getoond en heeft dit ook ten overvloede bekend gemaakt”, zo is De Wever kritisch voor de grootste stijger voor de partij van lijsttrekker Wouter Van Besien.

De combinatie N-VA, sp.a en Open Vld biedt volgens De Wever wel de kans om een stabiel en sterk bestuur te vormen om van Antwerpen de meest leefbare stad van Vlaanderen te maken. Een grootstad waar Antwerpenaren fier op kunnen zijn”, klinkt het nog. De gesprekken voor een “Bourgondische coalitie”, naar de kleuren van de vlag van de Franse regio Bourgondië, worden de komende weken “discreet” gevoerd. Vandaag om 14 uur is de eerste installatievergadering gepland.

Peeters is “zeer verrast”

CD&V wordt in de mededeling niet bij naam vermeld en valt dus uit de boot. De partij bleef na de verkiezingen van 14 oktober met een kater achter en haalde onder kopman Kris Peeters slechts drie zetels in Antwerpen. Peeters spreekt in een eerste reactie over “een eigenaardige keuze" van De Wever en is “zeer verrast”. “Hij heeft altijd gezegd dat hij de huidige coalitie wilde verderzetten, maar heeft toch niet nagelaten CD&V hard aan te vallen. Nu blijkt dat hij niet ver kan en kiest hij voor sp.a.”

Bedrogen voelt Peeters zich niet. “De Wever moest een keuze maken en dat heeft hij gedaan”, blijft hij op de vlakte. “Het is niet aangenaam om op die manier in de oppositie te belanden, maar dat is democratie.” Peeters verwacht dat N-VA, sp.a en Open Vld ook de toekomstige coalitie zullen vormen en zegt dat CD&V “zich klaar maakt voor constructieve oppositie”. Of hij zelf zal zetelen, liet Peeters op Radio 1 in het midden. “Ik blijf in Antwerpen wonen, maar ik wil ook de verjonging alle kansen geven.”

Kris Peeters.
Laenen Kris Peeters.

Sp.a: “Duurzame accenten”

De socialisten bevestigen dat ze verder aan tafel zullen schuiven bij de N-VA, maar benadrukken wel dat ze de stad in een andere richting willen duwen en dat er nog lang geen coalitie is. “De uitdagingen voor de stad zijn groot. We staan op een kruispunt. De prioriteiten voor sp.a zijn vandaag dezelfde als voor de verkiezingen. Onder meer op het vlak mobiliteit, sociaal beleid en wonen, onderwijs en samenleven moet het anders. Onder meer de strijd tegen huisjesmelkerij, meer ruimte voor voetgangers en fietsers en meer openbaar vervoer, participatie en kansen voor jongeren in het onderwijs blijven voor ons primordiaal", zegt lijsttrekker Jinnih Beels. 

We willen onze kinderen niet uitleggen dat we het niet hebben geprobeerd

Jinnih Beels, spa.

“Net daarom wil sp.a de gesprekken een kans geven, ook al zullen die niet gemakkelijk zijn. We willen onze kinderen niet uitleggen dat we het niet hebben geprobeerd. We willen dit moment aangrijpen om zo veel mogelijk sociale en duurzame accenten te leggen en het bestuur van de afgelopen jaren grondig bij te sturen.” Het Antwerpse partijbestuur van sp.a gaf gisterenavond al groen licht voor de gesprekken.

Beels benadrukte vanmorgen in De ochtend op Radio 1 dat de gesprekken nog maar beginnen en “het water nog altijd heel diep” is. “De gesprekken gaan starten, we weten niet of ze gaan landen. Daar zijn we bijlange nog niet. Er is wel een basis om te starten, maar het zullen moeilijke en harde onderhandelingen worden. Dit kan nog altijd afspringen.” Antwerps sp.a-Kamerlid Monica De Coninck sprak over een kans op slagen “van 50/50". "We zullen water bij de wijn moeten doen, van verschillende kanten. We zijn een kleine partner, maar wij willen wel sterke klemtonen leggen, het hangt er ook van af of de tegenpartij zijn koers wil wijzigen.”

De sp.a-delegatie met Jinnih Beels, Tom Meeuws en Yasmine Kherbache bij de eerste gesprekken met De Wever net na de verkiezingen.
Photo News De sp.a-delegatie met Jinnih Beels, Tom Meeuws en Yasmine Kherbache bij de eerste gesprekken met De Wever net na de verkiezingen.

Open Vld: “Verantwoordelijkheid opnemen”

“Open Vld neemt haar verantwoordelijkheid en gaat mee rond de Antwerpse onderhandelingstafel”, zegt De Backer. “We zullen ons uiterste best doen om te komen tot een daadkrachtig, coherent, positief en stabiel bestuur, waarbij de toekomst van Antwerpen en al zijn inwoners steeds vooropstaat.”

Open Vld haalde in Antwerpen slechts twee zetels binnen, een evenaring van het magere resultaat van zes jaar geleden. Toch werden de liberalen nog steeds als geprefereerde partner gezien van overwinnaar N-VA, gezien de grote overeenkomsten tussen de partijprogramma’s. “De afgelopen weken hebben een aantal open en constructieve gesprekken met Antwerps formateur De Wever plaatsgevonden”, zegt De Backer. “Tijdens deze gesprekken werd duidelijk dat er ruimte is voor onze efficiënte en creatieve oplossingen voor Antwerpen.”

Groen: “Nota maakte niet de nodige keuzes”

Volgens Groen-kopman Wouter Van Besien was er in de laatste tekst van De Wever “geen trendbreuk” te zien en maakte de nota “niet de nodige keuzes”. “Op de drie assen die Groen naar voor geschoven had in de eerste gesprekken met De Wever, mobiliteit, sociaal beleid, samenleven in diversiteit, bleef de partij op haar honger zitten. Er is inhoudelijk nooit een poging tot toenadering tot Groen geweest.”

Van Besien is naar eigen zeggen “heel verbijsterd” over de methode die De Wever heeft gebruikt. “Het is verbazend dat De Wever net na de verkiezingen ook tegen ons heeft gezegd: ‘Jullie zijn onze geprefereerde partner’. Wij vroegen daarop: ‘Om wat te doen?’ En dan heeft het heel lang geduurd voor er iets inhoudelijk op tafel lag. Het heeft een maand geduurd voor we een glimp van die voorstellen hebben kunnen zien, en we zien daar heel duidelijk geen trendbreuk in.”

De Wever zei net na de verkiezingen tegen ons: ‘Jullie zijn onze geprefereerde partner’

Groen-lijsttrekker Wouter Van Besien

“Een circulatieplan was nog steeds onbespreekbaar, een autoluw centrum werd zonder concrete timing of doelstelling in een vage werkbank gestoken, het parkeerbeleid wijzigde niet, en er werden geen tramverlengingen tot aan de rand voorzien”, zegt Groen. 

“Het aandeel sociale woningen bleef bij het oude, projectontwikkelaars moesten geen ambitieuze doelstellingen nastreven op vlak van betaalbaar wonen, sociale investeringen worden tot het minimum beperkt, en de strijd tegen armoede bleef zeer vaag. De nota ademde wantrouwen en zelfs angst uit over samenleven in diversiteit. De Wever ondernam geen ernstige poging om hier stappen vooruit te zetten en om bruggen te bouwen. Het verbod op religieuze tekens voor stadspersoneel bleef behouden, de invoering van praktijktesten bleef beperkt tot onderzoeksmethode, en zou niet ingezet worden als effectief middel tegen discriminatie. In de nota ontbrak elk spoor op vlak van transparant bestuur en participatie.”

Dewinter: “De Wever verraadt overgestapte VB-kiezers”

Antwerps Vlaams Belang-lijsttrekker Filip Dewinter heeft naar eigen zeggen “met grote verbazing” kennis genomen van het nieuws. “Hij verraadt de vele overgestapte VB-kiezers die hij opnieuw overtuigd had om voor hem te stemmen om een rood-groene coalitie uit het stadhuis te houden”, vindt Dewinter. “De mensen gaan dit onthouden. Dit is politieke zelfmoord van De Wever en N-VA.”

Volgens Dewinter keert Antwerpen met een coalitie van N-VA, sp.a en Open Vld terug naar de situatie van 2012. “Het intermezzo van de socialisten in de oppositie zal slechts een voetnoot in de geschiedenis blijken”, stelt hij. “De Wever heeft hen via de voordeur buitengegooid in 2012 en leidt ze nu via de achterdeur weer binnen. Qua symboliek kan dat tellen voor al wie op een rechts bestuur had gehoopt en het valt te verwachten dat er ook effectief linkse accenten in het bestuursakkoord zullen komen.”

PVDA: “Een betonpaal bruin kleuren maakt er nog geen boom van” 

PVDA-lijsttrekker Peter Mertens noemt het “een beetje raar” dat N-VA en Open Vld formatiegesprekken met sp.a starten voor een nieuw stadsbestuur. Mertens vreest dat de socialisten er niet in zullen slagen om voor een grote kentering in het beleid te zorgen. “Een betonpaal bruin kleuren maakt er nog geen boom van”, zegt hij. “De ‘verbreding’ van het stadsbestuur lijkt er een te worden op het vlak van zetels, maar niet op sociaal vlak. Maar we zullen het bestuursakkoord afwachten voor een oordeel.”

Mertens ving naar eigen zeggen de voorbije weken geen signalen op dat N-VA bereid zou zijn om tegemoet te komen aan eisen van de linkse partijen. “Sp.a, en dan vooral Tom Meeuws, is ook heel hard geweest in de campagne met uitspraken over de zak geld die projectontwikkelaars nodig hebben om in Antwerpen iets gedaan te krijgen”, stelt Mertens. “Ik kan me dan moeilijk inbeelden dat Meeuws nu schepen zou worden in een stadsbestuur dat nog steeds een beleid voert voor de grote bouwpromotoren.”

31 zetels op 55

Een coalitie van N-VA, sp.a en Open Vld zou 31 van de 55 zetels hebben, een comfortabelere meerderheid dan de verderzetting van de huidige Zweedse coalitie met CD&V en zonder sp.a (28 op 55). N-VA behield op 14 oktober zijn 23 zetels, de socialisten zijn goed voor 6 zetels, Open Vld 2.

Laenen

De integrale verklaring

“De afgelopen weken heb ik in de rol van formateur tal van formele en informele contacten gelegd met alle Antwerpse politieke partijen om een robuuste en stabiele meerderheid te zoeken voor een nieuw stadsbestuur. Ik wil alle gesprekspartners bedanken voor de geleverde inspanningen.

De uittredende Zweedse coalitie is in zetelaantal te krap om voldoende daadkracht te hebben en representatief te zijn. Vandaar dat ik al op de avond van de verkiezingen de oproep deed om tot een breder gedragen verhaal te komen en daarbij over de schaduw te stappen van de partijpolitieke berekeningen op korte termijn. Deze oproep was oprecht en naar mijn oordeel in het belang van alle Antwerpenaren.

Na alle gelegde contacten stelde ik vast dat de bereidheid om op deze oproep in te gaan en oprecht in onderhandelingen te treden het grootst is bij N-VA, sp.a en Open Vld. Sp.a stelt zich kritisch op maar is bereid om de onderhandelingen een eerlijke kans te geven. Ik heb eveneens een wederzijds vertrouwen gemerkt tijdens onze gesprekken. Dat was ook bij Open Vld het geval. Groen heeft daarentegen de voorbije weken geen enkele ambitie tot bestuursverantwoordelijkheid getoond en heeft dit ook ten overvloede bekend gemaakt.

Ik heb N-VA, sp.a en Open Vld daarom vandaag uitgenodigd om de formele onderhandelingen op te starten. Zij hebben mij ondertussen ook laten weten dat zij hierop wensen in te gaan. Deze drie partijen bieden de kans om een stabiel en sterk bestuur te vormen om van Antwerpen de meest leefbare stad van Vlaanderen te maken. Een grootstad waar Antwerpenaren fier op kunnen zijn.

Op basis van voorstellen met betrekking tot de financiële toestand en op basis van formatieteksten per beleidsdomein zullen deze drie partijen pogen om tot een – naar de kleuren van de vlag – Bourgondische coalitie te komen. De volgende weken zal ik daar samen met hen discreet aan werken.”
449 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Maria Scheuts

  Van Besien is door de mand gevallen, hij kan het niet.

 • Bart Werbrouck

  Arm Antwerpen. Beels de keetschopper. Bartje je zal nog veel hoofdpijn hebben in deze coalitie. VB wrijft zich in de handen.

 • Ronny Ooijen

  Marc Baeyens, wat jammer dat je punt 3 vergeet te vermelden. Namelijk dat Bart De Zever er voor kiest om met de sossen in bed kruipen. Volgend jaar zal blijken of dat hij zich in de voet of in het hoofd heeft geschoten. Conclusie : We weten nu al dat wat er ook gebeurt, u de schuld op links zal steken.

 • Marc Baeyens

  1. Peeters heeft zichzelf aan de kant gezet. 2. Van Besien is nog te groen en te arrogant om een grootstad als A'pen te besturen. / Conclusie : de fervente postjesjagers en wereldverbeteraars hebben zichzelf in de voet geschoten.

 • Johan LAUNDERS

  en ik stemde voor NVa, opdat de Sossen niet in de gemeenteraad zouden komen... de volgende keer stem ik VB.Het woprdt tijd dat die coalitievormingen stoppen: zoals in USA: de winnaar krijgt het al.