Cinema Forum verdwijnt voor nieuwbouw

BREDERODESTRAAT KRIJGT ER 69 APPARTEMENTEN EN 2 WINKELRUIMTES BIJ

De gevel van de oude Cinema Forum vandaag.
Klaas De Scheirder De gevel van de oude Cinema Forum vandaag.
Een dossier dat al jaren op een 'njet' stoot bij Stedenbouw, krijgt nu toch een 'go': twee percelen, halfweg de Brederodestraat, gaan neer voor onder meer 69 nieuwe appartementen en 2 winkels. Het dossier lag lang moeilijk omdat het perceel ook de oude cinema Forum omvat.

De Brederodewijk herleeft stilaan met nieuwe horecazaken en pleinen, zoals de intussen hippe Troonplaats. Maar in de Brederodestraat zelf zijn veel panden nog in bedenkelijke staat. Zoals het hele perceel rond de oude versmarkt Anthonissen, waar nu de bekende biowinkel Terassana en de Proxy Delhaize zitten. De eigenaar van beide zaken - en ook van de aangrenzende blok in de Gelijkheidsstraat tot aan de achterliggende Balanstraat - aast al lange tijd op een grondige aanpak van de hele hoek, net als die van zijn gebouwenblok op de andere hoek van de Gelijkheidsstraat en de Brederodestraat. Maar Stedenbouw lag al die tijd wat dwars.

Zo moet het er in 2018 uitzien.
Mertens Zo moet het er in 2018 uitzien.

Erfgoed

Voordat het eerste blok grotendeels een winkel werd, was het de gekende dans- en concertzaal Apollon uit 1900. Die werd in 1921 omgevormd tot cinema Forum, uitgebaat tot 1974. De gevel staat intussen op de erfgoedinventaris.


"Na verschillende plaatsbezoeken zagen de diensten het probleem wel in", zegt architect Stijn Mertens van het bureau mertens-architecten. "Maar de discussie bleef duren. Hoewel behoud duidelijk geen optie was. Ten tijde van het dans-en cinemacomplex was er een laag gelijkvloers met de kassa's en de vestaire en de grote zaal op de eerste verdieping. Maar bij de omvorming in de jaren zeventig is de ondergevel er helemaal uit gehaald en het gelijkvloers opgetrokken tot 3,5 meter hoog. Behoud van een oude gevel die verankerd is aan een betonnen vloerplaat en halverwege de ramen van een eerste verdieping hangt, daar kunnen we niets mee. De panden erboven staan ook al zestig jaar leeg."

Heropwaardering

Schepen van Stadsontwikkeling Rob Van De Velde (N-VA) bepleitte daarop zelf het private bouwdossier. "Omdat onterecht werd vastgehouden aan verhakkeld erfgoed. Dit project zal na de heraanleg van de Brederodestraat voor heropwaardering zorgen in de buurt. Het is de visie van de stad om verschillende functies te clusteren en slim te verdichten zowel binnen, maar vooral buiten de Ring. Het leegstaande pand en de nutteloze open ruimte waar de parking van de supermarkt nu ligt, zullen zinvol worden opgevuld."


Het dossier kreeg daarop eindelijk een 'go'. "We verwachten de bouwvergunning in mei", gaat Mertens verder. "Na de zomer willen we starten. Eerst met de kleinste blok, zodat de de supermarkten al naar daar kunnen verhuizen. Daarna starten we met de tweede blok." In de twee complexen komen er in totaal twee commerciële ruimtes, 69 appartementen en een semi-openbaar binnenplein in de Gelijkheidstraat. Binnen twee jaar moet het klaar zijn.