Bouwplan Slachthuis blijft overeind

DEBAT OVER LAND INVEST EN WOONTORENS ZONDER PUBLIEK

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) bijt op zijn nagels.
Foto Photo News Burgemeester Bart De Wever (N-VA) bijt op zijn nagels.
De plannen voor 2.400 woningen op de Slachthuissite worden voorlopig niet aangepast. Een motie van Groen vond geen genade bij de meerderheid. Het Vlaams Belang onthield zich. De partij van Filip Dewinter dwong om privacyredenen een debat achter gesloten deuren af, tot onvrede van de linkse oppositie. Er bestaan banden tussen kopstukken van Vlaams Belang en Land Invest.

De invloed van bouwpromotor Land Invest Group beheerst nu al een paar weken de politieke agenda in Antwerpen. De toon was al bij de aankomst van Bart De Wever (N-VA) aan het Bernarduscentrum gezet: "Ik hoop dat het hier eindelijk over de inhoud kan gaan. De insinuaties moeten stoppen. Smeriger politieke spelletjes heb ik haast niet meegemaakt." Hoe het er tijdens de gesloten zitting over de invulling van de stedelijke 'kankerplek' van het Slachthuis precies aan toeging, kwamen we niet te weten. Maar toen Wouter Van Besien (Groen) nadien zijn twee moties toelichtte, kreeg hij banbliksems naar zijn hoofd vanuit de N-VA-fractie. Johan Klaps verweet Van Besien dat hij al langer dan vandaag iedereen verdacht maakt en zichzelf als enige alternatief voor een corrupt politiek bestel beschouwt. "Van Besien is geen witte ridder, maar het schijnheilig 'paterke' van Borgerhout."

Wouter Van Besien (Groen) verdedigt zijn standpunt over meer transparantie.
Foto Photo News Wouter Van Besien (Groen) verdedigt zijn standpunt over meer transparantie.

Adviezen genegeerd

Al bij al bleef de lijsttrekker van het vanavond weer wat herstelde Samen er nog rustig bij. Van Besien vroeg de gemeenteraad om komaf te maken met de grote dichtheid van de site Slachthuis- en Noordschippersdok. "139 woningen per hectare, dat is driemaal meer dan een redelijke densiteit zoals in de Regattawijk en op Nieuw Zuid. Alle adviezen zijn door de stad naast zich neergelegd."


Schepen Rob Van de Velde - rustiger dan gewoonlijk - counterde dat door te verwijzen naar het expertenoverleg dat op 13 december volgt. "We zitten nog in een voorontwerp, geef de architecten de kans alles nog eens te bekijken."


Wouter Van Besien begon nadien aan een tweede 'mission impossible': de meerderheid overtuigen om bij contacten van het stadsbestuur met projectontwikkelaars het principe van de 'zes ogen' toe te passen. "Met een ambtenaar erbij zorgen we voor meer transparantie. Wouter Beke (nationaal voorzitter van CD&V, red.) staat daar ook achter." Het baatte niet: enkel sp.a en PVDA steunden Groen. Bart De Wever smeet er nog een grapje tegenaan. "Als er een ambtenaar bij moet, kan hij niet in het midden van het bed liggen. Die positie is al geclaimd." Waarmee De Wever uiteraard de slogan van zijn CD&V-opponent Kris Peeters bedoelde.


Peter Mertens (PVDA) pakte Filip Dewinter (VB) aan. "Door aan te dringen op een gesloten debat over de Slachthuissite, ontpopt u zich tot schoothondje van het college."

Begroting

Tot slot: de begroting voor 2018 en de aanpassing van het meerjarenplan passeerden eerder op de avond met een simpele meerderheid tegen oppositie.