Bouw pompstation Hardenvoort

Rio-link bouwt een pompstation op het hoekpunt van de Bredastraat en Hardenvoort. De werken gaan op 9 oktober van start en duren een drietal maanden. Met dit project wil Rio-link wateroverlast in de buurt vermijden door een snellere afvoer van het afvalwater. Zo'n pompstation dient om druk te leveren op plaatsen waar afvalwater van een lager naar een hoger gelegen punt gepompt moet worden. De hinder zal beperkt blijven tot het werfverkeer. Er wordt een lokale omleiding aangeduid. (SCA)