Bomencomité tekent alternatief plan

VANDAAG BEHANDELING KORTGEDING OVER KAP OP CHARLOTTALEI

Intussen zijn al enkele ladingen kasseien aangevoerd.
Laenen Intussen zijn al enkele ladingen kasseien aangevoerd.
Het buurtcomité van de Charlottalei, dat zich nu het 'bomencomité' noemt, heeft zich goed voorbereid op het kortgeding dat vandaag wordt gepleit. De rechter beslist of de 54 kastanjebomen op de boulevard mogen worden gerooid. Het bomencomité heeft een alternatief plan uitgewerkt, dat steun krijgt van verkeersdeskundige Dirk Lauwers en van de Fietsersbond.

De 54 kastanjebomen op de Antwerpse Charlottalei moeten momenteel de bekendste bomen van het land zijn. Het protest tegen de geplande kap, door een heraanleg van de straat, is enorm. De ene actie na de andere volgt. Met als hoogtepunt een eerste uitstel dat via kortgeding is afgedwongen, de dag vòòr de bomen zouden neergaan op zaterdag 26 augustus. Aangezien het uitstel tien dagen geldig was en dat gisteren verlopen is, is het bomencomité vorige week vrijdag 1 september weer naar de kortgedingrechter getrokken. "Een tweede uitstel werd bekomen", legt Thomas Goorden uit. "Er geldt nu een rooiverbod tot 18 september."


Alles hangt uiteindelijk wel af van wat de rechter vandaag ten gronde beslist. Dan wordt het kortgeding gepleit. "Dan kan evenzeer onmiddellijk het verbod ingetrokken worden", reageert Antwerps districtsvoorzitter Paul Cordy (N-VA). Hij weerlegt ook het nieuwe argument van het bomencomité dat de vergunning eigenlijk gewestelijk had moeten behandeld worden omdat de Charlottalei vijf rijstroken heeft en geen twee. "Onze diensten hebben dat op voorhand laten onderzoeken en Ruimtelijke Ordening Vlaanderen heeft ons gegarandeerd dat het een stedelijke vergunning mocht zijn."

Thomas Goorden van het bomencomité.
RV Thomas Goorden van het bomencomité.

Fietsen op ventwegen

Intussen heeft het bomencomité wel officieel een alternatief plan opgemaakt om zich te sterken voor de rechter. Dat alternatieve plan van architect Marc Schepens, met steun van verkeersdeskundige Dirk Lauwers - verbonden aan de Universiteit Antwerpen - stelt dat van de ventwegen ook fietsstraten gemaakt kunnen worden. Daardoor hoeft er geen fietspad aangelegd te worden. "Daarnaast kunnen de bomen in fasen vervangen worden. Bovendien kan zowel fase één als fase twee van de werken - het voetpad aan de zijkanten en de ventwegen - bijna integraal uitgevoerd worden."

Goedkoper

Voor het middenvak tekende Marc Schepens een oplossing die veiliger is, meer groen voorziet en het majestueuze karakter van de laan behoudt. "Als kers op de taart is het plan wellicht ook een stuk goedkoper dan de huidige plannen."


Stef Leroy, woordvoerder van de Fietsersbond, reageert positief: "De twee parallelbanen inzetten als fietsstraat is een veilig en mooi alternatief."


Het bomencomité wijst er intussen ook op dat de aannemer, op voorwaarde dat hij voldoende aandacht schenkt aan de wortelstructuren, perfect kan verder werken.