Antwerpen populairste stad voor vluchtelingen

Fons Duchateau.
Foto KDS Fons Duchateau.
Antwerpen is de aantrekkelijkste plek voor erkende vluchtelingen. Er verblijven er 5.800 in de stad. De cijfers komen uit een studie van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten. Die ging na wat er sinds 2014 gebeurt met vluchtelingen die erkend zijn of een aanvraag indienden en daardoor beschermd zijn.

Antwerpen neemt zo ongeveer een kwart van het aantal erkende vluchtelingen in heel Vlaanderen voor zijn rekening. Gent heeft er 1.424 op zijn grondgebied. Eén en ander betekent niet dat Antwerpen in verhouding tot zijn bevolking de meeste erkende asielzoekers telt. Centrumsteden als Oostende, Leuven en Turnhout ervaren een grotere druk.


De instroom van vluchtelingen heeft een negatief effect op de kinderarmoede. Toch scoort Antwerpen volgens Kind en Gezin met een stijging van 11 procent in 2017 minder slecht dan het Vlaams gemiddelde van 20 procent. Turnhout zag de kinderarmoede vorig jaar met 58 procent stijgen, Leuven met 33. "Dat bewijst dat we flink wat inspanningen leveren", zegt Michael Lescroart, woordvoerder van OCMW-voorzitter Fons Duchateau (N-VA). "Erkende vluchtelingen maken nu 30 procent uit van alle leefloners in Antwerpen. Vijf jaar geleden was dat amper 10 procent. Die forse toename hangt ook samen met onze arbeidstrajecten. Dat waren er 2.073 in 2017. Vijf jaar geleden zat je gemiddeld 16,5 maand in een leefloonsituatie, vandaag 13 maanden." (PHT)