220 boetes per dag in lage-emissiezone

Antwerpen heeft in 2017 81.372 boetes uitgedeeld voor overtredingen van de lage-emissiezone (LEZ). Omgerekend zijn dat bijna 220 boetes per dag. Het gaat vooral om Belgische overtreders, aangezien de gegevensuitwisseling met onder meer Frankrijk en Nederland toen nog niet op punt stond.

De stad voerde de LEZ in het voorjaar van 2017 in. Sinds maart 2017 worden er ook effectief boetes voor uitgeschreven. En het bannen van oude, vervuilende auto's heeft de stadskas in al aardig gevuld. In totaal zijn al 81.372 boetes uitgedeeld. Tot eind vorig jaar bedroeg de boete 125 euro, nu 150. Een rekensom leert dat de LEZ de stadskas al ruim 10 miljoen euro opleverde. Het aantal boetes lag vooral tijdens de eerste maanden erg hoog (15.210 boetes voor Belgen in maart, 10.877 in april), maar nam nadien stelselmatig af.


"Ruim 81.000 boetes, dat lijkt inderdaad veel", zegt schepen voor Leefmilieu Nabilla Ait Daoud (N-VA). "Maar als je weet dat er in Antwerpen jaarlijks 103.000 GAS-boetes voor verkeerd stilstaan en parkeren worden uitgereikt, valt het eigenlijk best mee. Men mag niet vergeten dat de LEZ een nieuwe maatregel is. We verwachten dus nog een daling in het aantal boetes."


Volgens het stadsbestuur zorgt de LEZ, bovenop de automatische verjonging van het wagenpark, voor een groot effect op het vlak van minder vervuilende voertuigen in de stad. Schepen Ait Daoud pakte onlangs met mooie cijfers uit. Uit een studie van Transport & Mobility Leuven en VITO bleek immers dat de uitstoot van roet door wagens in de LEZ vorig jaar met 33 procent daalde, waarvan 22 procent op conto van de LEZ te schrijven zou zijn. (BJS)