'Stadspartij' CD&V pleit voor stedelijke huurkantoren

In de Roma in Borgerhout hebben CD&V-lijstrekkers van over heel Vlaanderen gediscussieerd over stedelijk woonbeleid. Met het onderonsje probeert CD&V het imago van 'plattelandspartij' van zich af te schudden.


Op lokaal niveau mag CD&V dan wel de grootste zijn, in de steden doet de partij het traditiegetrouw niet zo goed. Dat moet na 14 oktober anders, vinden de christendemocraten.


Goed scoren in de stad, het is dus een van dé verkiezingsambities. En dus riep CD&V maandag in cultuurhuis De Roma in Borgerhout voor het eerst een 'stedenoverleg' samen. De lijstrekkers van 7 Vlaamse steden én Brussel wisselden er van gedachten over het thema 'wonen'.


Na afloop kwam CD&V met een woonplan met maatregelen rond hedendaagse woonvormen zoals co-housing, hamsterkopen (de woning die je wil kopen, eerst huren) en een huurgarantiefonds (tijdelijk financieel vangnet om achterstallige huur te betalen).


Een van de opmerkelijkste voorstellen: CD&V wil in Antwerpen stedelijke verhuurkantoren creëren die niet alleen sociale doelgroepen hebben, maar ook mensen met een beperkt budget op de reguliere markt willen helpen door bijvoorbeeld de verhuurder een huurgarantie van zes maanden te bieden via het OCMW. In Gent en Brugge bestaan dergelijke kantoren al. (BJS)