"Schenk Antwerpenaren meer rust en stilte"

Het district Antwerpen heeft meer rust- en stilteplekken nodig. 'Prikkel-luw', zo noemt Sascha Luyckx het, nummer 2 op de kieslijst voor de districtsraad in oktober. "Maak van parkings parken, geef speelplaatsen buiten schooltijd aan de buurt en hou meer autovrije zondagen."


Minder prikkels dragen bij tot een betere gezondheid. Let wel, er zijn ook veel fijne prikkels. Mensen uit alle windstreken bezoeken ons om te winkelen en te feesten. Maar op bepaalde momenten en een aantal plekken in het district zouden we de prikkels moeten beperken. 'Minder' is soms beter, in het bijzonder voor kinderen met zorgnoden."


Luyckx schat dat 200 speelplaatsen in aanmerking komen als stilte- óf als speelplek buiten de schooluren. "Een mooi voorbeeld is de Bischopstraat in Antwerpen-Noord. De eerste parkings die tot park moeten worden omgevormd, zijn de Konijnenwei en Spoor Oost."


(PHT)