"Knip van de Leien beïnvloedt fijn stof"

Hoewel Antwerpen sinds 1 februari een lage-emissiezone heeft, is het aantal dagen met te veel fijn stof vergeleken met vorig jaar gestegen. In de eerste zes maanden van dit jaar werd de norm zowel in Borgerhout, Park Spoor Noord als op Linkeroever vaker overschreden dan in 2016.


Maar niets aan de hand volgens de stad. Het droge en windstille voorjaar en de te korte meetperiode hebben een grote invloed op dat slechte resultaat. Professor Rien Samson, specialist in luchtverontreiniging treedt de stad bij. "In heel Vlaanderen hebben het droge weer het eerste half jaar en een echte smogperiode in januari meer pieken van fijn stof opgeleverd. Bij de stofdeeltjes zitten ook zanddeeltjes of bijvoorbeeld zout dat in de lucht hangt. Het gaat dus niet alleen om fijn stof van wagens. Om de effecten echt te weten, moet je eigenlijk de resultaten over verschillende jaren bekijken".


Samson wijst ook naar de wegenwerken. "De werken, zoals de knip van de Leien, zijn zo ingrijpend dat ze een grote invloed hebben op de resultaten. Door die werken staan op sommige plekken meer files, die zorgen voor hogere concentraties van fijn stof. De lage-emissiezone blijft hoe dan ook een positief verhaal omdat het zorgt voor de mentaliteitswijziging bij de Vlaming. Het gaat echter niet ver genoeg, want het maakt autorijden nog altijd niet onmogelijk. Alleen drastisch minder auto's in delen van de stad zal een onmiddellijk effect opleveren", besluit professor Rien Samson. (DILA)