"Is fietsboete van 165 euro wettelijk?"

POLITICI HEBBEN VRAGEN BIJ SANCTIE VOOR EMMA (16) DIE STRAAT VERKEERD INREED

Emma met haar fiets aan de Begijnenstraat, die ze in de verkeerde richting inreed.
Laenen Emma met haar fiets aan de Begijnenstraat, die ze in de verkeerde richting inreed.
Een 16-jarige fietser al in de eerste schoolweek een boete van 165 euro presenteren, is er ver over, vinden sommige politici. "Waarom niet eerst een maand sensibiliseren?", vraagt Willem-Frederick Schiltz (Open Vld) zich af. Toon Wassenberg (sp.a) twijfelt zelfs aan de rechtsgeldigheid van de boete. "In een zone 30 mag je altijd in twee richtingen fietsen."

Een forse boete om het schooljaar mee te beginnen. Dat overkwam fietser Emma De Haan van het Sint-Lievenscollege vorige vrijdag. Net als een tiental andere fietsers werd zij betrapt toen zij in de verboden richting de Begijnenstraat inreed. Dat kost haar een verkeersboete van de derdegraad, zijnde 165 euro. Volgens fervent fietser en Vlaams parlementslid Willem-Frederick Schiltz slaat de politie de bal mis door zijn 'zero-tolerance' al vanaf dag en toe te passen op fietsende scholieren. "Hoe kunnen die jongeren weten dat zij vanaf de eerste schooldag zo'n zware boete riskeren? Gebruik september om de jongeren te waarschuwen en schrijf boetes uit vanaf oktober. Dat zou tenminste redelijk zijn. Het bedrag van 165 euro is wel erg hoog voor een 16-jarige. Dat staat gelijk aan een flitsboete voor een chauffeur die 110 kilometer per uuur rijdt waar 70 de limiet is. De nieuwe verkeerscampagne viseert naar mijn gevoel vooral de voetgangers en fietsers terwijl auto's toch voor meer gevaar in het verkeer zorgen." Ook sp.a-gemeenteraadslid Toon Wassenberg vindt de fietsboete voor Emma buitensporig streng. "September is voor veel ouders een financieel zware maand. Dan kun je zo'n boete van 165 euro echt wel missen. Verkeersspecialisten twijfelen of de boete wel wettelijk is. Volgens de wegcode mag je als fietser in elke straat die minstens 3,5 meter breed is én in een zone 30 ligt, in twee richtingen fietsen. De Begijnenstraat ligt in een zone 30. De verkeerspolitie moet mij eens uitleggen waarom daar slechts in één richting mag worden gefietst." Deze discussie woedt al geruime tijd in studentenstad Leuven. De gemeenteraad boog zich daar voor de zomer over de vraag van veel jonge fietsers om in de twee richtingen te mogen fietsen op pleinen en straten in zone 30. Een uitkomst is er nog niet.

Advocaat Jorgen Van Laer zegt dat fietsers toch best hun boete betalen.
Marike Goossens Advocaat Jorgen Van Laer zegt dat fietsers toch best hun boete betalen.

"Best betalen"

Of de hele discussie veel zoden aan de dijk brengt voor de 16-jarige Emma, valt te betwijfelen. Advocaat Jorgen Van Laer, eigenaar van de website mijnboete.be, adviseert dat Emma best de boete betaalt. "De fietser erkent dat zij de overtreding heeft begaan. Dus daarover kan je niet gaan discussiëren op de politierechtbank. Voor minderjarigen wil de politierechter wel eens mild zijn, maar zijn straf - gerechtskosten incluis - zal altijd 50 tot 100 euro meer bedragen dan de onmiddellijke inning van 165 euro. De tijd dat fietsers werden gespaard op de politierechtbank is al tien jaar voorbij."