"Ik wil mensen zelfredzaam maken"

OCMW DRAAIT GELDKRAAN DICHT: MINDER AANVULLENDE STEUN

Fons Duchateau (N-VA).
Foto BELGA Fons Duchateau (N-VA).
Het Antwerpse OCMW betaalt steeds minder huurwaarborgen, lidgelden van ziekenfondsen en andere extra's die mensen buiten het leefloon kunnen aanvragen. En dat is maar goed ook, vindt OCMW-voorzitter Fons Duchateau (N-VA).

"Neen, er wordt niet bespaard op de sociale dienstverlening in Antwerpen", zegt de woordvoerder van Fons Duchateau, de Antwerpse schepen die bevoegd is voor het OCMW. "Wel laten we mensen zoveel mogelijk zelf hun facturen betalen. We zorgen dat ze verantwoordelijkheid nemen, zodat ze weer zelfredzaam worden."


Uit cijfers van de stad Antwerpen blijkt dat de steun via het leefloon piekt. In 2017 woonden 23.574 Antwerpenaars in een gezin waarvan minstens één gezinslid beroep deed op een leefloon. Tegelijk nemen andere vormen van financiële OCMW-steun af. Denk bijvoorbeeld aan een tussenkomst in het lidmaatschap van een ziekenfonds of in de aankoop van een nieuw kostuum voor een sollicitatie. Wat opvalt is de daling van het aantal toegekende huurwaarborgen door het OCMW. Wie niet genoeg geld heeft om zijn huurwaarborg te betalen, kan het OCMW vragen om dat bedrag voor te schieten. Maar het Antwerpse OCMW doet dat steeds minder. Niet omdat er meer aanvragen worden geweigerd, wel omdat burgers minder aanvragen indienen (grafiek).


Oppositiepartij sp.a wijt de terugval aan de extra voorwaarden die de stad sinds 2016 oplegt aan kandidaten. Zij moeten voortaan een conformiteitsattest van het gehuurde pand kunnen voorleggen om te bewijzen dat de woning kwalitatief in orde is. Dat attest wordt afgeleverd door de woontoezichters van de stad. Maar zij zijn onderbemand. "Een poging om mensen te ontmoedigen", zegt lokaal voorzitter Tom Meeuws (sp.a). "En het werkt."


Duchateau antwoordt dat er ook een andere weg bestaat om een waarborg te krijgen. "Huurders moeten bij hun huurbaas drie attesten opvragen: een EPC-attest over de energiezuinigheid, een bewijs dat de woning wordt belast en een keuringsbewijs van de elektriciteit en de verwarming." Maar de huurder is dan wel afhankelijk van de goede wil van de verhuurder. Die is er niet altijd, zeker bij huisjesmelkers.


Bovendien komt het OCMW ook steeds minder tussen in het lidgeld van de ziekenfondsen. Mensen moeten nu standaard aankloppen bij de gratis hulpkas. "Inderdaad", klinkt het bij de OCMW-voorzitter. "De hulpkas is ook een ziekenkas. Heel veel mensen zijn ermee geholpen." Sommige ziektebeelden worden echter niet door de hulpkas en wel door de ziekenfondsen gedekt. Maar in dat geval bestaat er nog altijd een uitzondering, klinkt het. "Voor speciale gevallen, zoals een beenprothese, voorzien we extra steun."


De verschuiving past in de visie van het huidige stadsbestuur op sociale dienstverlening. Op bepaalde vlakken wordt die verstevigd, zoals de begeleiding van jongeren en drugsverslaafden. Maar op andere vlakken gaat die omlaag.

Afbouw sociaal vangnet

"Wij gaan ervan uit dat mensen die terechtkomen bij het OCMW daar ook weer kunnen uit geraken", zegt Duchateau. "Ooit moeten ze het weer alleen doen. Daarom gaan we, in tegenstelling tot vroeger, niet meer hun dagelijkse betalingen regelen."


De Antwerpse socialisten zien hier echter een afbouw van het sociale vangnet in . "Het OCMW geeft enkel nog waartoe ze wettelijk verplicht is: een leefloon. Alle andere vormen van steun verdwijnen", zegt Tom Meeuws. (DM)