Werken aan kruispunt Grootstraat en Stationsstraat

Vanaf maandag 18 september worden in opdracht van Agentschap Wegen en Verkeer voorbereidende werken uitgevoerd voor de aanleg van verkeerslichten op het kruispunt van de Grootstraat en de Stationsstraat. Er worden buizen geplaatst in de bermen en 3 lijnboringen uitgevoerd.


Bewoners en autoverkeer zullen beperkte hinder ondervinden. Fietsers en voetgangers dienen voorzichtig te zijn en de richtlijnen op de signalisatie te volgen. De werken gaan zo'n vier dagen in beslag nemen. (KTL)