GROS wil meer middelen voor noord-zuidwerking

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, kortweg GROS, overhandigde zopas een memorandum aan alle politieke partijen in Affligem. Daarin vraagt voorzitster Myriam Vermeerbergen om ook tijdens de volgende beleidsperiode meer aandacht voor een dynamische Noord-Zuidwerking in de gemeente. Volgens de GROS kan dit op 2 manieren: enerzijds door in het algemene beleid aandacht te hebben voor de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, anderzijds door samen met de GROS actief in te zetten op ontwikkelingssamenwerking, in de ruime betekenis. De vertegenwoordigers van de verschillende partijen beloofden de tekst met de nodige aandacht te lezen. (WDS)