Werken op Antwerpsesteenweg

Van maandag 9 april tot en met vrijdag 11 mei worden er kabel- en sleufwerken uitgevoerd op de Antwerpsesteenweg, in het gedeelte tussen de Molenveldstraat en de Helststraat. De werken brengen zware hinder met zich mee en zullen gefaseerd verlopen. In de eerste fase, van 9 tot 20 april, wordt er gewerkt tussen de Molenveldstraat en de Cleydaellaan. In de tweede fase, van 18 tot 30 april, wordt het deel tussen de Cleydaellaan en de Buerstedelei aangepakt. In de derde fase, van 30 april tot 11 mei, situeren de werken zich tussen de Buerstedelei en de Helststraat. De werken op de kruispunten gaan pas van start zodra de werken in de Steenwinkelstraat in Schelle zijn beëindigd. (BCOR)