Open Vld wil burgerbegroting

Open Vld heeft als eerste van alle Aartselaarse politieke partijen haar verkiezingsprogramma klaar. De partij wil de inwoners maximale inspraak garanderen en stelt daarom een burgerbegroting voor.


"Met zo'n burgerbegroting willen we onze inwoners mee laten beslissen over een jaarlijks bedrag van 500.000 à 1.000.000 euro voor gemeentelijke projecten", zegt lijsttrekker Glenn Anné (Open Vld). "Het bewijst dat inspraak van de burgers hoog staat aangeschreven binnen onze partij. Daarnaast pakken we uit met een nieuwe visie op de heraanleg van de Barones Ludwina de Borrekenslaan. We willen in het midden van deze laan een nieuw voet- en fietspad aanleggen. Daardoor kan niet alleen het groene karakter behouden blijven, maar is ook een snelle heraanleg mogelijk. Het huidige dossier, met een voetpad langs de zijkanten van de laan, zit immers juridisch vast."


"De basis van ons programma werd bekomen na onze vele huisbezoeken", zegt Anné. "Maar ons programma is niet te nemen of te laten: we staan open voor dialoog met onze inwoners. Eerstdaags stellen we met een partijfolder onze kandidaten voor en met een 30-puntenprogragamma informeren we onze inwoners waar we aan willen werken."


Het volledige partijprogramma is terug te vinden op de website aartselaar.openvld.be. (BCOR)