N-VA en Groen stellen bestuursakkoord voor: “Perfecte symbiose van partijprogramma’s”

Nieuw zwembad, vernieuwing dorpskern en invoering diftarsysteem

René Lauwers (Groen) en Sophie De Wit (N-VA) aan het gemeentehuis.
Ben Conaerts René Lauwers (Groen) en Sophie De Wit (N-VA) aan het gemeentehuis.
N-VA en Groen hebben hun bestuursakkoord voor Aartselaar klaar. Het programma van N-VA vormde de basis, maar hier en daar bracht Groen eigen accenten aan. Op de agenda staan onder andere de bouw van een nieuw zwembad, de vernieuwing van de dorpskern en de invoering van het diftarsysteem.

Na enkele vergaderingen hebben N-VA en Groen hun bestuursakkoord kunnen afronden. Daarin staat de visie voor de komende legislatuur uitgestippeld. Dat het partijprogramma van N-VA de basis vormt voor het akkoord is niet verrassend. N-VA was bij de verkiezingen dan ook de grote winnaar in Aartselaar en haalde daarbij een absolute meerderheid.

Dorpskernvernieuwing

“We zijn naar de kiezer getrokken met tien speerpunten die allemaal in het bestuursakkoord zijn opgenomen”, zegt burgemeester Sophie De Wit (N-VA). “We willen ons investeringsbeleid voor Aartselaar de volgende zes jaar verderzetten. Dat doen we onder andere met een nieuw socio-cultureel gebouw op de site van het oude gemeentemagazijn, een nieuw zwembad en een nieuwe kleuterschool voor wijk Buerstede.”

Een ander belangrijk dossier is de dorpskernvernieuwing. “De Kapellestraat, Laar en Lindelei krijgen nieuwe riolering, voetpaden, verlichting en parkeerplaatsen. We maken van die gelegenheid gebruik om ons dorpscentrum een nieuw en modern elan te geven”, legt De Wit uit. “Verder blijven we pleiten bij de overheid voor een veilige A12/N177 en voor de doortrekking van de N171. We willen onze gemeente ook fiscaal vriendelijk houden en meer inzetten op veiligheid. Andere speerpunten zijn een volwaardig seniorenbeleid, meer groen en het behoud van Aartselaar als zelfstandige gemeente.”

Klimaatneutrale gemeente

Binnen dat N-VA-programma kon Groen toch enkele accenten leggen die voor haar belangrijk zijn. “We hebben enkele belangrijke klemtonen op leefmilieu gelegd”, vertelt René Lauwers. “Zo willen we de gemeentewerking tegen 2030 klimaatneutraal maken, meer aandacht schenken aan gezonde lucht, trage wegen verder ontwikkelen en wateroverlast aanpakken. In 2020 willen we het principe van ‘de vervuiler betaalt’ verder doortrekken en Diftar invoeren. De hoeveelheid restafval per inwoner moet zakken.”

“Dit bestuursakkoord is een perfecte symbiose van de partijprogramma’s van N-VA en Groen”, vinden De Wit en Lauwers. “We kunnen allebei onze belangrijkste programmapunten verwezenlijken. We gaan in 2019 alles samen met onze administratie verder in detail uitwerken en berekenen. Eind 2019 willen we aan de gemeenteraad een meerjarenplan voor 2020-2025 kunnen voorleggen.”
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.