Minster Weyts bekijkt intunneling A12

Komt er een zogenaamde 'intunneling' van een stuk van de A12 Aartselaar? Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil het in elk geval bekijken. Weyts laat het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een studie doen hieromtrent. De resultaten zouden in het voorjaar van 2019 bekend moeten zijn.


In Aartselaar bestonden al plannen om de gevaarlijke kruispunten van de A12 met de Kontichsesteenweg/Cleydaellaan en met de Guido Gezellestraat/Helststraat aan te pakken. Nu wordt er dus concreet aan gedacht om het hele stuk tussen die twee kruispunten in te tunnelen. In Aartselaar en buurgemeentes Schelle, Hemiksem en Niel wordt daar positief op gereageerd.


"Het is goed dat minister Weyts deze optie in overweging wil nemen", zegt Aarstelaars burgemeester Sophie De Wit (N-VA). "Er moet nu een keuze gemaakt worden waar we decennia mee verder kunnen. Daarbij dient rekening gehouden te worden met verkeersveiligheid, maar ook met factoren als ruimtelijke ordening en luchtkwaliteit. Ideaal voor ons zou zijn dat er een tunnel komt. Dat geeft bovengronds veel mogelijkheden, al is dat natuurlijk niet goedkoop. Maar ook een sleuf in de grond kan wellicht al veel beterschap brengen. In elk geval zijn we blij dat dit dossier eindelijk vlot wordt getrokken."


(KDC)