Gemeente gaat verwaarloosde gebouwen zelf belasten

Aartselaar gaat verwaarloosde gebouwen en woningen voortaan zelf belasten. Dat gebeurde voordien door het Vlaamse gewest. Oppositiepartijen Open VLD en NAP vinden het nieuwe gemeentelijke reglement echter onduidelijk.

Vermits het beleid over verwaarloosde gebouwen en woningen wordt overgeheveld van het Vlaamse naar het gemeentelijke niveau, had Aartselaar nood aan een eigen reglement. Vanaf 2018 zal het gemeentelijk tarief van de belastingen van toepassing zijn. "De situatie is vergelijkbaar met het opsporen van leegstand", zegt schepen van Wonen Willy Hameau (sp.a). "Het opsporen en registreren van de verwaarloosde woningen zal gebeuren door de gemeentelijke huisvestingsambtenaar. Momenteel gaat het in Aartselaar om vier panden."


"We zijn voorstander van maatregelen ter verfraaiing van de dorpskern, maar dit reglement is onduidelijk", reageert oppositieraadslid Glenn Anné (Open VLD). "Hoe ga je bepalen of een woning of gebouw verwaarloosd is? In tegenstelling tot leegstand is dat niet zomaar objectief vast te stellen." Oppositieraadslid Kris Wils (NAP) sluit zich daarbij aan. "Het wordt dansen op een slappe koord", voorspelt hij.


"De huisvestingsambtenaar zal in eer en geweten én op basis van een technisch verslag oordelen", zegt Hameau. "Er zal gewerkt worden volgens een puntensysteem, waarbij een woning of gebouw verwaarloosd is als het twaalf strafpunten behaalt. Ik beschouw de overheveling als een goede zaak. De huisvestingsambtenaar staat tenslotte veel dichter bij de problematiek dan het Vlaamse geweest." (BCOR)