Einde kartel sp.a-Groen

PARTIJEN APART NAAR VERKIEZINGEN

René Lauwers (Groen).
Foto Conaerts René Lauwers (Groen).
Groen en sp.a Aartselaar trekken volgend jaar apart naar de gemeenteraadsverkiezingen. Na deze legislatuur wordt het kartel dus stopgezet, het einde van twaalf jaar nauwe samenwerking. Problemen met de lijstvorming liggen aan de basis van de breuk. "Dit is met pijn in het hart", zegt Groen-schepen René Lauwers.

Groen en sp.a trokken zowel in 2006 als in 2012 samen naar de kiezer. In 2006 behaalde het kartel meteen twee zetels, in 2012 werd dat nog eens overgedaan. Groen stond toen telkens, zoals was afgesproken, één mandaat af aan kartelpartner sp.a. Het had er lang alle schijn van dat sp.a en Groen ook in kartel naar de verkiezingen van 2018 zouden gaan. Maar de afgelopen weken zijn er echter onoverbrugbare problemen gerezen bij de lijstvorming, waardoor beide partijen volgend jaar - na twaalf jaar samenwerking - elk hun eigen weg gaan.


"Wij hadden bij de lijstvorming een aantal voorwaarden vooropgesteld", zegt René Lauwers, huidig schepen voor Groen. "Zo wilden we zelf de lijsttrekker leveren en de kiezer zelf laten beslissen wie er een mandaat zou opnemen. Of dat nu zou gaan om twee mensen van sp.a, twee mensen van Groen of één van Groen en één van sp.a: de kiezer mocht de kaarten schudden. Sp.a wilde daarentegen bij voorbaat de zekerheid om minstens één mandaat te krijgen. Die zekerheid konden we niet langer bieden."

Willy Hameau (sp.a).
Foto Klaas De Scheirder Willy Hameau (sp.a).

Vernieuwing

"De jongste weken was al duidelijk geworden dat de politieke vernieuwing die we met sp.a beogen, niet verzoenbaar is met de visie van Groen", zegt Willy Hameau, huidig schepen voor sp.a. "We zijn in ons partijbestuur bezig met een drastische verjonging en we willen onze mensen de kans geven om zich politiek te bewijzen. Daarom wilden we de zekerheid op minstens één mandaat, zoals het in de huidige situatie is. Je mag niet vergeten dat sp.a tijdens de Vlaamse en federale verkiezingen in 2014 op het grondgebied van Aartselaar meer stemmen haalde dan Groen."


De twee schepenen reageren diep ontgoocheld dat er een einde moet komen aan het kartel. "Het is met veel pijn in het hart dat we uit elkaar gaan. We hebben twaalf jaar lang heel vruchtbaar samengewerkt en zullen dat tot aan het einde van deze legislatuur blijven doen. We zijn dankbaar voor die samenwerking, maar we geloven in de kracht van ons eigen verhaal. Misschien dat Groen en sp.a elkaar na de verkiezingen opnieuw zullen terugvinden, in een nieuwe coalitie", zegt René Lauwers, die voor zijn partij de lijsttrekker zal worden.


Bij sp.a zal de lijst getrokken worden door de 28-jarige Shari Van Kerckhoven en is een tweede plaats weggelegd voor Olivier Hameau, zoon van huidig schepen Willy Hameau. "Ik had al een tijdje voor mezelf uitgemaakt dat ik geen lijsttrekker zou worden en de fakkel zou doorgeven aan de jongere generatie", zegt Willy Hameau. "Met Shari hebben we een ideale lijsttrekker gevonden om ons nieuwe project in de steigers te zetten. Ik blijf wel politiek actief en zal er alles aan doen om onze jonge krachten zo goed mogelijk bij te staan."