Aanpak zwarte punten uitgesteld

GEMEENTE TELEURGESTELD DAT AARTSELAAR WEER UIT BOOT VALT

Klaas De Scheirder
De aanpak van de levensgevaarlijke kruispunten op de A12/N177 wordt opnieuw op de lange baan geschoven. Burgemeester Sophie De Wit (N-VA) is teleurgesteld. "Overal werkt Vlaanderen de zwarte punten weg, behalve in Aartselaar."

De kruispunten van de Bist, Langlaarsesteenweg, Kontichsesteenweg en Cleydaellaan met de A12/N177, behoren al jaar en dag tot de meest gevaarlijke van Vlaanderen. Dat er iets moet gebeuren om die situatie op te lossen, is dan ook duidelijk. Maar omdat de snelweg onder de Vlaamse bevoegdheid valt, kan het gemeentebestuur van Aartselaar weinig meer doen dan afwachten.

KOS

Ondertunnelen

In november vorig jaar leek er dan toch een doorbraak te komen. Toen zaten de gemeente, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), het departement Mobiliteit en De Lijn nog samen, om het dossier rond de A12 terug van onder het stof te halen. "Het was een constructief gesprek: alle partijen kwamen al snel tot een consensus", zei schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht (N-VA) toen. "We willen de twee kruispunten ondertunnelen, zodat daarboven het verkeer op de Boomsesteenweg en de Aartselaarse straten veilig kan kruisen met verkeerslichten."


Vandaag blijkt echter dat het plan opnieuw op de lange baan is geschoven. Lambrecht is erg teleurgesteld. "Dit plan is nochtans veel goedkoper dan de oorspronkelijke streefbeeldstudie van de A12, die rekening houdt met een volledige doortrekking van de sleuf van Boom tot in Antwerpen. Bij ons nieuwe plan moeten we slechts de middenbaan van de A12 onder twee kruispunten in een sleuf leggen."

Druk zetten

Burgemeester Sophie De Wit (N-VA) wil niet tolereren dat er weer niets in het dossier gebeurt. "Overal werkt Vlaanderen die zwarte punten weg, behalve in Aartselaar. Als gemeente zijn we niet rechtstreeks bevoegd voor de A12 en N177, maar we gaan hier wel alle mogelijke druk zetten die we kunnen."


Bij het Agentschap Wegen en Verkeer is men verrast over de scherpe reactie uit Aartselaar. "Het was misschien beter geweest om nog eens rond te tafel te zitten dan naar de pers te stappen", stelt woordvoerder Peter Bruyninckx. "De A12 heeft al heel lang onze aandacht, maar we moeten de dingen aanpakken in de juiste volgorde. De streefbeeldstudie waar we ons vandaag op baseren, dateert van 2000. Intussen zijn we 14 jaar verder en is de verkeerssituatie op de A12 helemaal anders. Daarom willen we dit jaar een nieuwe studie opstarten van de hele A12, van Boom tot Antwerpen. Als er vervolgens ingrepen zullen worden uitgevoerd, zal dat gebeuren met aandacht voor de hele A12. We willen dan ook samenwerken met zo veel mogelijk betrokken gemeenten langs de drukke baan."