Vlaams Belang vraagt ontslag Rutten

OOK GROEN VISEERT SCHEPEN IN DOSSIER VAN TRAGE WEGEN

Fractieleider Nico Creces (Vlaams Belang).
Bollen Fractieleider Nico Creces (Vlaams Belang).
"Het wordt tijd dat schepen Gwendolyn Rutten de juiste politieke conclusies trekt en de eer aan zichzelf houdt." Fractieleider Nico Creces (Vlaams Belang) drong op de gemeenteraad aan op een ontslag. Reden: de vermeende som van 1,6 miljoen euro die de stad boven het hoofd hangt omdat tientallen trage wegen niet op tijd werden opengesteld.

Eind vorige maand werd een nieuw vonnis uitgesproken in dit dossier. Niet alleen Vlaams Belang viseerde de schepen, ook oppositiepartij Groen. "Trage wegen kosten niet veel geld maar wel uw traag beleid", stelt raadslid Betty Kiesekoms (Groen). "Het had niet zoveel geld gekost als u had geweten hoe de zaken aan te pakken. Van de honderd opgedragen punten heeft u er amper dertig gerealiseerd. Dat is een flinke buis. Nu haalt het stadsbestuur er juridische expertise bij. Dat had al veel eerder moeten gebeuren! En intussen lopen de kosten voor de belastingbetaler op."


"Uit het dossier blijkt dat er verschillende zware fouten zijn gemaakt, zoals het niet tijdig indienen van bepaalde documenten, het niet indienen van bepaalde documenten en het niet volgen van de juiste procedures", aldus Creces.

Schepen Gwendolyn Rutten (Open vld).
Jan Aelberts Schepen Gwendolyn Rutten (Open vld).

Gewoon doen? Niets gedaan!

"Dit getuigt van zware politieke laksheid. Het is totaal onaanvaardbaar dat schepen Rutten al in 2016 op de hoogte werd gebracht door het advocatenkantoor dat men een groot risico liep om veroordeeld te worden. Toen bedroeg de som 930.000 euro. Ondertussen is deze opgelopen tot 1,6 miljoen euro. Dit is een zwaar deficit voor de volgende legislatuur en hangt als een zwaard van Damocles boven de Aarschottenaars. Open Vld voert nu campagne met de slogan 'Gewoon doen' maar in dit dossier is vooral 'niets gedaan."


Schepen van Mobiliteit Gwendolyn Rutten (Open Vld) hekelde de manier waarop de oppositiepartijen haar viseerden en is niet van plan ontslag te nemen. "Het dossier sleept al tien jaar aan", zucht ze. "Dat is van voor mijn tijd. De voorbije jaren zijn enorme stappen gezet om tot een oplossing te komen. Aarschot telt ongeveer 220 trage wegen. Daarvan zijn er ondertussen een kleine honderd opengemaakt, telkens vanuit gebruiksgemak en rekening houdend met de realiteit van vandaag. Daar houdt het vonnis geen rekening mee. Het vertrekt vanuit een strikte interpretatie. Dat wil zeggen dat de wegen moeten hersteld worden in de oorspronkelijke ligging en in een 'aarden bedding zoals in 1841'. Dat is anno 2018 niet meer realistisch."

Geen 1,6 miljoen

Het bedrag van 1,6 miljoen euro wordt ook betwist. "Er staat nergens in het vonnis een bedrag. Dat is een eigen berekening." De beroepsmogelijkheden zijn nog niet uitgeput en het stadsbestuur gaat het dossier diepgaand bestuderen en er de nodige expertise bijhalen. "Ondertussen blijven we praten met alle partijen!"