Trage wegen kosten inwoners 1,5 miljoen

RECHTBANK LEGT STAD DWANGSOM OP VOOR NIET TIJDIG OPENSTELLEN BUURTWEGEN

Vorig jaar oordeelde de rechtbank ook in beroep dat Aarschot haar trage wegen moest openstellen.
HLN Vorig jaar oordeelde de rechtbank ook in beroep dat Aarschot haar trage wegen moest openstellen.
Meer dan 1,5 miljoen euro. Dat kosten de trage wegen de Aarschotse inwoners. De rechtbank heeft in maart opnieuw een vonnis geveld in het dossier dat al tien jaar loopt. Ook vorig jaar trok de eiser, activist Marc Van Damme, aan het langste eind. Oppositiepartij Groen roept de bevoegde schepenen ter verantwoording en vraagt dat de trage wegen alsnog worden opengemaakt.

"In september 2014 werd de stad Aarschot veroordeeld om binnen een termijn van één jaar de buurtwegen op haar grondgebied in orde te brengen", zeggen fractieleider Johan Van de Schoot en Betty Kiesekoms (Groen). "Bijna vier jaar later blijkt dat de stad de beslissing van de rechter niet naar behoren heeft uitgevoerd. De rechtbank legt daarom een dwangsom van meer dan 1,5 miljoen euro op."


Volgens Groen zitten de Aarschottenaren nu door een 'schokkend gebrek aan daadkracht' met de gebakken peren. "We hadden veel liever gezien dat de zware boete en gerechtskosten worden geïnvesteerd in een mooi Aarschots trage wegennetwerk", aldus Groen.

Veilige verbindingen

"Destijds nam de schepen van Mobiliteit de actievoerders niet au sérieux en koos men voor een juridisch gevecht. Hierdoor werden de verschillende standpunten scherper en scherper. Nochtans zijn deze trage wegen slimme en veilige verbindingen tussen en naar de dorpskernen. Via trage wegen kunnen kinderen bijvoorbeeld naar school of naar de jeugdbeweging zonder ook maar één auto tegen te komen."


Ook vorig jaar werd de stad in beroep al eens veroordeeld om de wandelwegen terug open te maken. Schepen van Mobiliteit Gwendolyn Rutten (Open Vld) heeft altijd beweerd dat het een complexe materie is die niet in een vingerknip is geregeld. "Sommige paden lopen over percelen met soms vijf verschillende eigenaars", klinkt het.


Bovendien lopen sommige paden door tuinen van mensen, andere kruisen dan weer een spoorweg, wat het er niet gemakkelijker op maakt.