Jos Bruyninckx: "Verbied smartphones tijdens gemeenteraad"

ANDERE RAADSLEDEN NOEMEN 'PEN EN PAPIER' STAP TERUG IN DE TIJD

Anckaert
Zitten de Aarschotse gemeenteraadsleden te veel op hun tablet en smartphone te spelen tijdens belangrijke discussies? Onafhankelijk raadslid Jos Bruyninckx vindt van wel en stelt voor om de digitale snufjes te laten voor wat ze zijn, en opnieuw over te schakelen op papier. "De secretaris heeft enkele raadsleden al tot te orde geroepen, omdat ze te duchtig aan het tokkelen waren", aldus Bruyninckx.

Een wereld zonder tablets en smartphones lijkt dezer dagen haast ondenkbaar. Niet zo in Aarschot, waar raadslid Jos Bruyninckx pleit om alle digitale snufjes te weren uit de raadszaal. "De secretaris heeft al meermaals moeten opmerken dat er nog niet gestemd is, omdat de raadsleden liever met hun gsm of tablet bezig zijn", zegt hij.

Jan Aelberts

Tablet gekregen

Burgemeester burgemeester André Peeters (CD&V) is bewust niet op sociale media zoals facebook actief, maar andere raadsleden vinden de opmerking van Bruyninckx kant noch wal raken. "In het begin van deze legislatuur kregen we een tablet net om het allemaal vlotter te laten verlopen", werpt raadslid Bart Dehaes (N-VA) tegen. "Zo hoefden we niet langer met een berg papier naar de gemeenteraad te komen. Bovendien is deze manier van werken een stuk milieuvriendelijker. En nu moeten we deze tablet terug opbergen? Ik begrijp de opmerking van Bruyninckx niet. Dankzij het toestel kunnen we alle informatie meteen bekomen. Moeten we de tablet misschien beschouwen als een eenmalig geschenk van de stad? Ik denkt niet dat de bevolking daar gelukkig mee gaat zijn."


"Bij een modern bestuur horen geen bergen papier meer", vindt ook schepen van Digitalisering Gwendolyn Rutten (Open Vld). "We hebben ervoor gekozen om de digitale weg te bewandelen en dat is ook het pad van de toekomst. Het is veel efficiënter werken. Natuurlijk is het wel belangrijk dat we respect hebben voor elkaar én naar elkaar luisteren als iemand aan het woord is."

aarschot.be

Milieuvriendelijker

Ook Groen vindt het gebruik van de tablet een goede zaak. "Veel milieuvriendelijker", beaamt raadslid Johan Van de Schoot (Groen). "Wij gebruiken het toestel continu." De tablet wordt dus niet opnieuw opgeborgen maar mag, tijdens de gemeenteraad, nog steeds gebruikt worden.