CSA-boerderij aan Orleanstoren?

Naast de bestaande volkstuintjes aan de wijk De Torens denkt het stadsbestuur van Aarschot aan de inrichting van een CSA-boerderij op de site. CSA betekent zoveel als gemeenschapslandbouw.


"Door de lokale productie van groenten en fruit wordt de korte keten bediend", zegt schepen van Leefmilieu Geert Schellens (sp.a). "Dit betekent minder transportkilometers, maar er wordt ook een lokaal voedselaanbod gecreëerd met een bekende en biologische herkomst. Met behulp van een landbouworganisatie zou er een plukboerderij als lokaal duurzaam project kunnen ontwikkeld worden."


De percelen rondom de Orleanstoren worden naar voren geschoven om het project te realiseren. "Dit is een open landschap dat veel meer te bieden heeft dan enkel weide en grasland", aldus burgemeester André Peeters (CD&V). " Daarom hebben we ervoor gekozen om de inwoners te laten participeren in wat de invulling van dit gebied in de toekomst zal worden."


Sinds 2017 worden zeventig percelen aan de Orleanstoren al bewerkt door 36 tuinders. Deze volkstuintjes zijn een succes.


(GMA)