Aarschot krijgt 84 nieuwe sociale woningen in project Ter Heidelaan

Het stadsbestuur leverde een bouwvergunning voor het sociaal woonproject Ter Heidelaan. In het woonuitbreidingsgebied komen 84 wooneenheden. Nadat de woningen klaar zijn, worden ze doorverkocht aan de Sociale Bouwmaatschappij voor Goedkope Woningen.

Op het terrein tussen de Ter Heidelaan, de Liersesteenweg en de Kleine Mechelsebaan worden in de eerste fase 45 eenheden gebouwd: 26 appartementen, 19 woningen en evenveel parkeerplaatsen. Er komt langs de Liersesteenweg ook een nieuwe toegangsweg, de André Schellenslaan, die openbaar domein zal worden en er komt ook een centrale plaats, die het Albert Renierplein gaat heten. In een tweede fase worden nog eens 39 wooneenheden met evenveel parkeerplaatsen gerealiseerd.


"In Aarschot bestaat een lange wachtlijst voor sociale wooneenheden met één slaapkamer", zegt burgemeester André Peeters (CD&V). "Dankzij de CBO-procedure kunnen we hieraan op korte termijn tegemoetkomen. Via de procedure Constructieve Benadering Overheidsopdrachten kan de ontwikkelaar Hooyberghs sociale woningen bouwen op private grond. In overleg met de stad en de Sociale Bouwmaatschappij voor Goedkope Woningen (VMSW) diende Hooyberghs een plan in voor een jury van VMSW. Het werd goed bevonden qua ligging, woonkwaliteit en prijs."


Er komen vijf volumes met verschillende woontypes. Langs de toegangsweg komt een blok met terrassen, een langgerekte meergezinswoning en 12 appartementen. Langs het aan te leggen Albert Renierplein komen drie blokken met aaneengesloten rijen van negen, zeven en drie eengezinswoningen met tuin, en een ondergrondse parking. Het grootste volume is L-vormig en heeft veertien appartementen over drie bouwlagen. Onder dit volume komt een ondergrondse parking, waarvan de in- en uitrit aansluit bij de André Schellenslaan. De precieze startdatum van de werken staat nog niet vast. "Wellicht beginnen de werken begin 2018 en is het project klaar halfweg 2019", aldus Peeters. (VDWT)