"Verkiezings-constructie is niet wettelijk"

De leidend ambtenaar van het Agentschap Wegen en Verkeer heeft in een mail aan N-VA bevestigd dat de verkiezingsconstructie, die CD&V Aarschot geplaatst heeft aan de Gijmelsesteenweg, niet wettelijk is.

"Wat wij van in het begin hebben aangegeven, wordt nu bevestigd", zegt voorzitter Bob D'hoedt van N-VA. "De constructie is illegaal. Rechtsregels zijn er voor iedereen: van de lokale jeugdbeweging tot politieke partij. Iedereen is vrij om campagne te voeren, maar wel binnen het kader van de wet. Ook CD&V staat hier niet boven."


Volgens de ambtenaar mag de constructie op privaat terrein niet groter zijn dan vier vierkante meter. De voorzitter van N-VA heeft telefonisch contact gehad met CD&V-schepen Steven Omblets (CD&V), van wie het initiatief van het facedoek komt. De N-VA is bereid de klacht bij de Raad van State te laten varen als de constructie wordt weggehaald. "Het is nooit onze bedoeling geweest om de lokale CD&V een fikse boete te laten betalen, wel om iedereen te vragen de campagne eerlijk en volgens de wet te laten verlopen."


Telefonisch werd overeengekomen dat nieuw geplaatste affichage de grootte van vier vierkante meter niet zal overschrijden. Schepen Omblets was gisteren niet bereikbaar. (GMA)